Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1/09/2011, Z dnia: 29.09.2011
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących„Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2012”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 29.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2011 , wersja 1
Numer: 450/2011, Z dnia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PO IG 8.3 eInclusion Gmina Nysa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, informuje, że dnia 22.09.2011r. o godz. 8.30 na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) został ogłoszony otwarty nabór na partnerów będących organizacjami pozarządowymi do wspólnej realizacji projektu PO IG 8.3 eInclusion. Nabór będzie trwał 21 dni od godz. 8.30 dnia 22.09.2011r. do dnia 13.10.2011r. do godz. 15.30. Szczegółowe informacje na temat naboru, w tym regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.nysa.pl i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, mieszczącej się w budynku przy ul. Kolejowej 15. Oferty w formacie określonym przez regulamin, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami można składać osobiście, pocztą bądź kurierem w wyznaczonym terminie w biurze znajdującym się pod w/w adresem - sekretariat Zastępcy Burmistrza Nysy pok. nr 112 (I piętro). Datą wpłynięcia jest data doręczenia. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną odrzucone. Burmistrz Nysy Jolanta Barska
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.09.2011 , wersja 2
Numer: 307/2011, Z dnia: 30.06.2011
Zarządzenie Nr 307/2011 Burmistrza Nysy z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2011.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.06.2011 , wersja 1
Numer: 308/11, Z dnia: 30.06.2011
Zarządzenie nr 308/11 Burmistrza Nysy z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.06.2011 , wersja 1
 lewy  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Początek strony