Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1703/2018, Z dnia: 30.04.2018
Zarządzenie nr 1703/2018 Burmistrza Nysy z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: 1702/2018, Z dnia: 30.04.2018
Zarządzenie nr 1702/2018 Burmistrza Nysy z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 - półkolonie letnie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: 1689/2018, Z dnia: 27.04.2018
Zarządzenie Nr 1689/2018 Burmistrza Nysy z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2018.
Załączniki:
zarzadzenie_1689.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Weronika Fałdzińska dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: PS.PR.525.1.2018, Z dnia: 04.04.2018
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica, Niwnica 127, 48 – 321 Niwnica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Sposób na nudę” z pominięciem otwartego konkursu ofert (oferta w załączniku nr 1). Załączniki do oferty – do wglądu w pok. 125 – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 11 kwietnia 2018 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu. załącznik nr 1: oferta załącznik nr 2: formularz zgłaszania uwag Nysa, dnia 4 kwietnia 2018 roku.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 04.04.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 04.04.2018 , wersja 1
Numer: 1657/2018, Z dnia: 28.03.2018
Zarządzenie Nr 1657/2018 Burmistrza Nysy z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 29.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: 1607/2018, Z dnia: 26.02.2018
Zarządzenie nr 1607/2018 Burmistrza Nysy z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego wraz z formularzem oferty.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 28.02.2018 , wersja 1
Numer: 1516/2018, Z dnia: 11.01.2018
Zarządzenie nr 1516/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – II nabór.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: 1513/2018, Z dnia: 09.01.2018
Zarządzenie Nr 1513/2018 Burmistrza Nysy z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: 1481/2017, Z dnia: 21.12.2017
Zarządzenie Nr 1481/2017 Burmistrza Nysy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017.
Załączniki:
1481_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 22.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 22.12.2017 , wersja 1
Numer: 1476/2017, Z dnia: 19.12.2017
Zarządzenie Nr 1476/2017 Burmistrza Nysy z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) – działania wspierająco – pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną na lata 2018 – 2020.
Załączniki:
1476_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 22.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 22.12.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 30  prawy
Początek strony