Majątek

Stan na 31.12.2014r. 

Aktywa Trwałe:

I. Wartości niematerialne i prawne 2.821,40 zł.

II. Rzeczowe aktywa trwałe:

1. środki trwałe 18.443.115,28 zł.

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1.395.487,05 zł.

b) budynki, lokale 17.039.684,59 zł.

c) urządzenia techniczne 7.943,64 zł.

2. środki trwałe w budowie 1.369.225,78 zł.

Zgodnie z aktem notarialnym nr 3618/2015 z dnia 31.12.2015r. Spółka otrzymała od Gminy Nysa aport w postaci nieruchomości zabudowanych położonych w Nysie przy ul. Łukasińskiego –Targowisko Miejskie o powierzchni 3.422,77 m2., o wartości 3.753.000,00 zł.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Karina Hereda dnia 23.01.2015
Opublikowana przez Karina Hereda dnia 22.04.2016. Odsłon 9573, Wersja 19drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony