Majątek

Stan na 31.12.2009r. 

Aktywa Trwałe:

I. Wartości niematerialne i prawne 4.019,00 zł.

II. Rzeczowe aktywa trwałe:

1. środki trwałe 19.858.735,97 zł.

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1.258.094,73 zł.

b) budynki, lokale 18.585.422,60 zł.

c) urządzenia techniczne 15.218,64 zł.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Karina Hereda dnia 12.07.2010
Opublikowana przez Karina Hereda dnia 12.07.2010. Odsłon 9581, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 19  prawy
Początek strony