Majątek

Stan na 31.12.2010r. 

Aktywa Trwałe:

I. Wartości niematerialne i prawne 2.009,48 zł.

II. Rzeczowe aktywa trwałe:

1. środki trwałe 19.617.880,85 zł.

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1.339.518,81 zł.

b) budynki, lokale 18.264.598,40 zł.

c) urządzenia techniczne 13.763,64 zł.

2. środki trwałe w budowie 2.330,00 zł.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Karina Hereda dnia 24.06.2011
Opublikowana przez Karina Hereda dnia 24.06.2011. Odsłon 9583, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 19  prawy
Początek strony