Majątek

Stan na 31.12.2013r. 

Aktywa Trwałe:

I. Wartości niematerialne i prawne 6.583,40 zł.

II. Rzeczowe aktywa trwałe:

1. środki trwałe 18.763.148,92 zł.

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1.397.552,49 zł.

b) budynki, lokale 17.356.197,79 zł.

c) urządzenia techniczne 9.398,64 zł.

2. środki trwałe w budowie 5.645,07 zł.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Karina Hereda dnia 23.01.2015
Opublikowana przez Karina Hereda dnia 23.01.2015. Odsłon 9583, Wersja 17drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony