Majątek

Stan na 31.12.2014r. 

Aktywa Trwałe:

I. Wartości niematerialne i prawne 2.821,40 zł.

II. Rzeczowe aktywa trwałe:

1. środki trwałe 18.443.115,28 zł.

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1.395.487,05 zł.

b) budynki, lokale 17.039.684,59 zł.

c) urządzenia techniczne 7.943,64 zł.

2. środki trwałe w budowie 1.369.225,78 zł.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Karina Hereda dnia 23.01.2015
Opublikowana przez Karina Hereda dnia 15.06.2015. Odsłon 9583, Wersja 18drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony