Majątek

 Aktywa wg stanu na dzień 31.12.2014r.

 Aktywa trwałe ogółem  - 7.469.758,54

 I Środki trwałe ogółem - 7.469.758,54 w tym;

 1) grunty - 297.156,31

 2) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej - 2.935.332,39

 3) urzadzenia techniczne i maszyny - 166.742,91

 4) środki transportu - 4.018.907,30

 5) inne środki trwałe - 51.619,63

 Wartości niematerialne i prawne ogółem - 0,00

 1) inne wartosci niematerialne i prawne - 0,00

 II Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00

 1) Inne rozliczenia międzyokresowe - 0,00 

  

Aktywa wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Aktywa trwałe ogółem  - 8.610.922,78

I Środki trwałe ogółem - 8.610.922,78 w tym;

1) grunty - 300.571,63

2) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej - 2.998.241,35

3) urzadzenia techniczne - 195.814,23

4) środki transportu - 5.054.183,75

5) inne środki trwałe - 62.111,82

Wartości niematerialne i prawne ogółem - 0,00

1) inne wartosci niematerialne i prawne - 0,00

II Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00

1) Inne rozliczenia międzyokresowe - 0,00 

 

Aktywa wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Aktywa trwałe ogółem  - 8.892.936,19

I Środki trwałe ogółem - 8.886.992,58 w tym;

1) grunty - 303.986,95

2) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej - 2.844.236,10

3) urzadzenia techniczne - 163.198,80

4) środki transportu - 5.570.646,26

5) inne środki trwałe - 4.924,47

Wartości niematerialne i prawne ogółem - 0,00

1) inne wartosci niematerialne i prawne - 0,00

II Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 5.943,61

1) Inne rozliczenia międzyokresowe - 5.943,61

 

 

Aktywa wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Aktywa trwałe ogółem  - 9.765.870,52

I Środki trwałe ogółem - 9.738.502,15 w tym;

1) grunty - 307.402,27

2) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej - 2.929.478,36

3) urzadzenia techniczne - 211.629,37

4) środki transportu - 6.282.919,74

5) inne środki trwałe - 7.072,41

Wartości niematerialne i prawne ogółem - 0,00

1) inne wartosci niematerialne i prawne - 0,00

II Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 27.368,37

1) Inne rozliczenia międzyokresowe - 27.368,37

 

 Aktywa wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Środki trwałe ogółem - 9.984.149,13 w tym;

1) grunty - 310.817,59

2) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej - 2.999.734,22

3) urzadzenia techniczne - 95.211,75

4) środki transportu - 6.573.526,99

5) inne środki trwałe - 4.380,53

Wartości niematerialne i prawne ogółem - 478,05

1) inne wartosci niematerialne i prawne - 478,05

 

 

 Aktywa wg stanu na dzień 31.12.2009r.

Środki trwałe ogółem: 6.363.587,08 w tym;

1) grunty - 314.232,91

2) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej - 2.949.935,84

3) urzadzenia techniczne - 105.328,21

4) środki transportu - 2.982.108,34

5) inne środki trwałe - 6.272,34

Wartości niematerialne i prawne ogółem: 1.912,53

1) inne wartosci niematerialne i prawne - 1.912,53

 

Aktywa wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Środki trwałe ogółem : 6.483.949,75. w tym:

1) grunty - 317.648,23zł.

2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 3.031.125,86zł,

3) urządzenia techniczne i maszyny - 99.206,08zł.

4) środki transportu - 3.032.191,91zł.

5) inne środki trwałe - 3.777,67zł.

Wartości niematerialne i prawne ogółem : 610,11zł. w tym :

1) inne wartości niematerialne i prawne - 610,11zł.  

 

Aktywa wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

Środki trwałe ogółem : 7.008.060,79 zł, w tym:

1) grunty - 321.063,55 zł,

2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 3.031.099,67 zł,

3) urządzenia techniczne i maszyny - 107.493,21 zł,

4) środki transportu - 3.543.129,72 zł,

5) inne środki trwałe - 5.274,64 zł.

Wartości niematerialne i prawne ogółem : 3.050,79 zł, w tym :

1) inne wartości niematerialne i prawne - 3.050,79 zł.

 Aktywa obrotowe ogółem : 353.891,80 zł.

 

Aktywa wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Środki trwałe - ogółem 6.255.622,47 zł, w tym:

1) grunty - 324.478,87 zł,

2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 3.138.742,66 zł,

3) urządzenia techniczne i maszyny - 98.182,07 zł,

4) środki transportu - 2.690.729,66 zł,

5) inne środki trwałe - 3.489,21 zł,

Aktywa obrotowe - ogółem 1.529.583,91 zł.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Radosław Tyczyński dnia 27.06.2014
Opublikowana przez Radosław Tyczyński dnia 05.06.2015. Odsłon 9335, Wersja 14drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony