Organizacja

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W NYSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Wysokość Kapitału Zakładowego: 8.705.000,00 zł 

Główny Udziałowiec: GMINA NYSA - posiada 17.410 udziałów o łącznej wartości 8.705.000,00 zł

Prezes Zarządu: Pyka Anna Barbara

Główny Ksiegowy: Lipiec Janina

Prokurent: Jakubiec Edyta

Przedmiot działalności:

60.21.A - Transport pasażerski miejski 
60.21.C - Transport pasażerski rozkładowy pozostały  
60.23.Z - Transport lądowy pasażerski, pozostały  
74.40.Z - Reklama  
63.21.Z - Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała  
74.30.Z - Badania i analizy techniczne  
34.30.A - Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników  
50.20.A - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych  
50.20.B - Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi  
28.75.B - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych  
28.11.B - Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej  
50.30.B - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych  
50.50.Z  - Sprzedaż detaliczna paliw  
52.12.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach  
63.12.C - Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach  
70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek  
74.13.Z - Badanie rynku i opinii publicznej  

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Radosław Tyczyński dnia 05.04.2011
Opublikowana przez Radosław Tyczyński dnia 05.04.2011. Odsłon 993, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony