2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VII/98/19, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/98/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.
Załączniki:
VII_98_19.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Piegza dnia 03.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/90/19, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
Uchwała nr VII/90/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Załączniki:
VII_90_19.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 03.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/86/19, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/86/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2041.
Załączniki:
VI_86_19 wpf.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 06.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/66/19, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno - przedszkolnych, szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa.
Załączniki:
VI_66_19 znizki.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 06.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/65/19, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli.
Załączniki:
VI_65_19 dodatek.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 06.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/61/19, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 31 stycznia 2019 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego".
Załączniki:
VI_61_19 skarga.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 06.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.03.2019 , wersja 3
Numer: VI/62/19, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”.
Załączniki:
VI_62_19 bon.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 06.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.03.2019 , wersja 2
Numer: VI/85/19, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/85/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 06.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/76/19, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych (dz. nr 50/3 k.m. 57, dz. nr 51/1 k.m. 57).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 06.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/78/19, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie pozbawienia ul. Plebiscytowej w Nysie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 06.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.03.2019 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony