2007

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: 16/2006, Z dnia: 29.12.2006, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 16/06 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2006r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 645/05 Burmistrza Nysy z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Załączniki:
16.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.12.2006.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.01.2007 , wersja 1
Numer: 19/2007, Z dnia: 02.01.2007, Zmieniana:  
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/07 Burmistrza Nysy z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie.
Załączniki:
19.doc
19_1.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.01.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2007 , wersja 1
Numer: 21/2007, Z dnia: 03.01.2007, Zmieniana:  
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21 /07 Burmistrza Nysy z dnia 3 stycznia 2007 roku w sprawie : upoważnienia Zastępców Burmistrza Nysy, Sekretarza Miasta i Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Nysy.
Załączniki:
21.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.01.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2007 , wersja 1
Numer: 22/2007, Z dnia: 03.01.2007, Zmieniana:  
Z A R Z A D Z E N I E Nr 22/ 07 Burmistrza Nysy z dnia 03 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
Załączniki:
22.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.01.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2007 , wersja 1
Numer: 23/2007, Z dnia: 03.01.2007, Zmieniana:  
Z A R Z A D Z E N I E Nr 23/ 07 Burmistrza Nysy z dnia 03 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych w zakresie wynikającym z ustawy o drogach publicznych.
Załączniki:
23.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.01.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2007 , wersja 1
Numer: 24/2007, Z dnia: 03.01.2007, Zmieniana:  
Z A R Z A D Z E N I E Nr 24/ 07 Burmistrza Nysy z dnia 03 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu d/s rozpatrywania wniosków o udzielanie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nysie
Załączniki:
24.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.01.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2007 , wersja 1
Numer: 28/2007, Z dnia: 10.01.2007, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 28 /07 Burmistrza Nysy z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Kapituły " Trytona Nyskiego 2006 "
Załączniki:
28.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.01.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 12.01.2007 , wersja 1
Numer: 29/2007, Z dnia: 15.01.2007, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 29/07 BURMISTRZA NYSY z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania.
Załączniki:
29.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.01.2007 , wersja 1
Numer: 30/2007, Z dnia: 09.10.2007, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 303/07 Burmistrza Nysy z dnia 09 października 2007r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Skorochów mienia komunalnego.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2008 , wersja 1
Numer: 31/2007, Z dnia: 17.01.2007, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 31/07 Burmistrza Nysy z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Załączniki:
31.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 17.01.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2007 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  prawy
Początek strony