Budżet

                                                     

                                                                BUDŻET -   2012r.

                                                 Zestawienie przychodów i wydatków

 

              Przychody :                                                                    5.616.849,53

        1.  Dotacja podmiotowa                                                           2.808.178,53

        2. Dotacja celowa "Dni Nysy"                                                     150.000,00                          

        3. Przychody z działalności statutowej                                        180.000,00

        4. Pozostałe przychody                                                              636.760,00 

        5. Dofinansowanie projektów                                                    1.841.911,00 

         Koszty wg rodzajów:                                                          7.732.781,85

        1. Amortyzacja                                                                         514.885,00

        2. Zużycie materiałów i energii                                                   426.500,00 

       3. Usługi obce                                                                           788.500,00 

       4. Podatki i opłaty                                                                      248.821,00

       5. Wynagrodzenia                                                                   1.408.200,00

       6. Ubezpieczenia i inne śwaidczenia                                           239.671,50 

      7.  Pozostałe koszty                                                                  158.000,00  

      8. Zakup wyposażenia                                                                 46.000,00

      9. Koszty remontu                                                                   3.902.204,35

              

 

  

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Lidia Galewska dnia 28.03.2012
Opublikowana przez Lidia Galewska dnia 28.03.2012. Odsłon 923, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony