Gospodarka Komunalna

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2018 r. o ustalonych standardach i stawkach opłat dla wszystkich operatorów i przewoźników korzystających z obiektu dworca autobusowego przy ul. Racławickiej w Nysie pdf

 


 

Decyzja Nr WR.RET.070.120.2018.AR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nysa na okres 3 lat. pdf

 

Uchwała Nr XLII/618/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do opłaty abonamentowej wynikającej z taryfy za zbiorowe zaoptarzenie w wodę realizowane przez Spółkę pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Spółka z o.o. z siedzibą w Nysie. pdf

 

Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o przydatności wody do spożycia przez ludzi pdf

Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 7.09.2018 r. pdf

Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 15.11.2018 r. pdf

Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 27.12.2018 r. pdf

Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 25.01.2019 r. pdf

Okresowa ocena jakości wody dla wodociągu publicznego w Wierzbięcicach, Goświnowicach, Nysie za 2018 r. pdf

Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 18.03.2019 r. pdf

Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 5.04.2019 r. pdf


 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pdf

Obwieszczenie z dnia 22 października 2014 r. o ustalonych standardach i stawkach opłat dla wszystkich operatorów i przewoźników korzystających z obiektu dworca autobusowego przy ul. Racławickiej w Nysie pdf

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 17.04.2019
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.04.2019. Odsłon 15222, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony