Gospodarka Komunalna

Decyzja Nr WR.RET.070.120.2018.AR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nysa na okres 3 lat. pdf

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pdf

Obwieszczenie z dnia 22 października 2014 r. o ustalonych standardach i stawkach opłat dla wszystkich operatorów i przewoźników korzystających z obiektu dworca autobusowego przy ul. Racławickiej w Nysie pdf

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Krystyna Pawlus dnia 25.05.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 25.05.2018. Odsłon 15222, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 14  prawy
Początek strony