2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XL/610/13, Z dnia: 28.11.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/610/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi
Załączniki:
xl_610_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 12.12.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 12.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/611/13, Z dnia: 28.11.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/611/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
xl_611_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 12.12.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 12.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/608/13, Z dnia: 28.11.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/608/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
Załączniki:
xl_608_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 12.12.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 12.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/603/13, Z dnia: 28.11.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/603/13 Rady Miejskiej w Nysie  z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Autonomicznego Związku Zawodowego Pracowników Ziemi Nyskiej z siedziba w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp.zo.o na działalnośc Burmistrza Nysy oraz rady nadzorczej MZK Sp.zo.o. w Nysie.
Załączniki:
xl_603_13 bez danych.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 12.12.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 12.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/600/13, Z dnia: 28.11.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/600/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę   na uchwałe Nr XXXVII/570/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalnosc Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie,
Załączniki:
xl_600_13 bez danych.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Irena Kusterka dnia 12.12.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 12.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/594/13, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/594/13 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2014”
Załączniki:
xxxix_594_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 06.11.2013.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 06.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/592/13, Z dnia: 29.10.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/592/13 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
Załączniki:
xxxix_592_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 06.11.2013.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 06.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/596/13, Z dnia: 29.10.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/596/13 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Nysy na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 06.11.2013.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 06.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/590/13, Z dnia: 29.10.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/590/13 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” spółka z o.o. w Nysie
Załączniki:
xxxix_590_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 06.11.2013.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 06.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/597/13, Z dnia: 29.10.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/597/13 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
Załączniki:
xxxix_597_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 06.11.2013.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 06.11.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony