2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVI/550/13, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/550/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
Załączniki:
xxxvi_550_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kusterka Irena dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 23.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/548/13, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/548/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a Skarbem Państwa
Załączniki:
xxxvi_548_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kusterka Irena dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 23.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/549/13, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/549/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nabycia przez Gminę Nysa prawa własności nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań własnych Gminy
Załączniki:
xxxvi_549_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kusterka Irena dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 23.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/547/13, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/547/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa   
Załączniki:
xxxvi_547_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kusterka Irena dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 23.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/542/13, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/542/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” spółka z o.o. w Nysie
Załączniki:
xxxvi_542_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kusterka Irena dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 23.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/546/13, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/546/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie częściowego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
Załączniki:
xxxvi_546_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kusterka Irena dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 23.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/552/13, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/552/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia spółki gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o.  w Nysie do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia     pn.: „Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków aglomeracji „Nysa” poprzez dostawę i wdrożenie systemu monitorująco - sterowniczego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Osi priorytetowej I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Załączniki:
xxxvi_552_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kusterka Irena dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 23.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/544/13, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/544/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/395/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 września 2012r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
xxxvi_544_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kusterka Irena dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 23.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/545/13, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/545/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/516/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi

Załączniki:
xxxvi_545_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kusterka Irena dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 23.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/543/13, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/543/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu,
Załączniki:
xxxvi_543_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Kusterka Irena dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Irena Kusterka dnia 23.07.2013 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 18  prawy
Początek strony