Majątek szkoły

Majątek szkoły według stanu na dzień 31.XII.2003r.:

środki trwałe                                    -    92.152,43 zł

księgozbiór                                       -   13.933,96 zł

wartości niematerialne i prawne         -     8.205,00 zł

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 123.257,81 zł

                                       -----------------------------------------------

                                       Razem      - 237.549,20 zł

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Wiercigroch dnia 05.03.2004
Opublikowana przez Maria Wiercigroch dnia 05.03.2004. Odsłon 909, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony