Majątek szkoły

Majątek szkoły według stanu na dzień 31.XII.2005 r.:

środki trwałe                                    -    92.152,43 zł

księgozbiór                                       -   17.540,43 zł

wartości niematerialne i prawne         -    12.511,56 zł

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 200.631,68 zł

                                       -----------------------------------------------

                                       Razem      - 322.836,10 zł

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Wiercigroch dnia 16.03.2006 10:24
Opublikowana przez Maria Wiercigroch dnia 16.03.2006 10:24. Odsłon 8638, Wersja 2