Majątek szkoły

Majątek szkoły według stanu na dzień 31.XII.2007 r.:

środki trwałe        (konto 011)                              -    96.112,55 zł

księgozbiór          (konto 014)                              -   28.465,86 zł

wartości niematerialne i prawne  (konto 020)          -    18.919,16 zł

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)  -  294.760,11 zł

                                       -----------------------------------------------

                                                         Razem     -  438.257,68 zł

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Wiercigroch dnia 26.02.2008
Opublikowana przez Maria Wiercigroch dnia 26.02.2008. Odsłon 8638, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony