Majątek szkoły

Majątek szkoły według stanu na dzień 31.XII.2008 r.:

środki trwałe        (konto 011)                              -    110.782,55 zł

księgozbiór          (konto 014)                              -   30.350,82 zł

wartości niematerialne i prawne  (konto 020)          -    24.125,63 zł

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)  -  314.354,43 zł

                                       -----------------------------------------------

                                                         Razem     -  479.613,43 zł

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agnieszka Kret dnia 23.02.2009
Opublikowana przez Agnieszka Kret dnia 23.02.2009. Odsłon 8638, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony