Majątek szkoły

Majątek szkoły według stanu na dzień 31.12.2010 r.:

środki trwałe        (konto 011)                              -    108 647,55 zł

księgozbiór          (konto 014)                              -   34 684,76 zł

wartości niematerialne i prawne  (konto 020)          -    24 778,633 zł

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)  -  383 281,69 zł

                                       -----------------------------------------------

                                                         Razem     - 551 392,63 zł

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agnieszka Kret dnia 27.01.2011
Opublikowana przez Agnieszka Kret dnia 27.01.2011. Odsłon 8638, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony