Majątek szkoły

Majątek szkoły według stanu na dzień 31.12.2011 r.:

środki trwałe        (konto 011)                              -   177 688 97 zł

księgozbiór          (konto 014)                              -   35 939 36 zł

wartości niematerialne i prawne  (konto 020)          -    24 778,63 zł

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)  -  407 128 99 zł

                                       -----------------------------------------------

                                                         Razem     - 645 535 95 zł

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Piotr Bułka dnia 04.03.2012
Opublikowana przez Piotr Bułka dnia 04.03.2012. Odsłon 8638, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony