Majątek szkoły

Majątek szkoły według stanu na dzień 31.12.2012 r.:

środki trwałe        (konto 011)                              -   306.206,74 zł

księgozbiór          (konto 014)                              -   35.994,71 zł

wartości niematerialne i prawne  (konto 020)          -    24.977,62 zł

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)  -    585.656,18zł

                                     

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Piotr Bułka dnia 27.02.2013
Opublikowana przez Piotr Bułka dnia 27.02.2013. Odsłon 8636, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony