Obwieszczenia, uchwały, komunikaty i zarządzenia

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nysie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Nysy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pdf

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nysie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nysie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pdf

 

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Nysy z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nysie w wyborach do Rady Miejskiej w Nysie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Nysy z dnia 24 września 2018 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pdf

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pdf, akt pełnomocnictwa, zgoda

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 05.10.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.10.2018. Odsłon 6019, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony