Projekty Uchwał RM

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/9/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na  2011 rok
Załączniki:
3_9.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/15/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej.
Załączniki:
3_15.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/5/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sparwie wybory stałych komisji Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
3_5.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/16/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
Załączniki:
3_16.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/10/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sparwie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Załączniki:
3_10.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/17/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/712/05 z 29 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załączniki:
3_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/1/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sparwie odwołania członka Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
3_1.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/4/2011, Z dnia: 21.12.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
3_4.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/2/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa i miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/4/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
 lewy  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  z 32  prawy
Początek strony