Projekty Uchwał RM

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIII/9/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie ustalenie wysokośi oplaty targowej.
Załączniki:
3_9.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/8/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie okreslenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/15/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Nysa a Skarbem Państwa Wojskową Agencją Mieszkaniową.
Załączniki:
3_15.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/5/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
Załączniki:
3_5.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/14/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie  odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby prawnej, prawa własności nieruchomości położonej we wsi Regulice.
Załączniki:
3_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/3/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/11z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenie zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o gospodarki wodnej.
Załączniki:
3_3.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/11/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkladu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociagi i Kanalizacja "AKWA"Społka z o.o. w Nysie
Załączniki:
3_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/10/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Nysa prawa własności nieruchomości niezbędnych  do wykonania zadań własnych Gminy Nysa.
Załączniki:
3_10.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/7/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
Załączniki:
3_7.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/8/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2016.
Załączniki:
3_6.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
 lewy  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  z 32  prawy
Początek strony