Projekty Uchwał RM

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XII/22/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie wyboru ławnikow do Sądu Okręgowego w Opolu i Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2012-2015.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 2
Numer: XII/13/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2011 rok.
Załączniki:
3_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/12/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Targowiska Miejskiego.
Załączniki:
3_10.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/5/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
3_3.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/15/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sparwie zmiany Uchwały Nr XL/712/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załączniki:
3_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/6/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realzującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2012 rok".
Załączniki:
3_4.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/20/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Nyskiego Zarządu Nieruchomości spółka z o.o. w Nysie.
Załączniki:
3_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/23/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego bieguzgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na lata 2012-2015.
Załączniki:
4b.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/16/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi.
Załączniki:
3_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/3/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania  przestrzennegodla projektowanego terenu górniczego "Głębinów - Zbiornik II" znajdującego się w granicach Zbiornika Nyskiego w części należącej do Gminy Nysa.
Załączniki:
3_1.pdf
3_1zal1.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 3
 lewy  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Początek strony