Projekty Uchwał RM

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XI/12/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr ………/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia …………….. 2011r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobą fizyczną.

Załączniki:
6_10.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/15/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …/…/11   Rady Miejskiej w Nysie  z dnia … września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nysie  z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/8/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr……………../11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ………………… 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych
Załączniki:
6_7.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/9/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …………../11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ………………. 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej

Załączniki:
6_8.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/10/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ………../11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ………………… 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
6_9.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/17/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …………… Rady Miejskiej w Nysie z dnia ………………… w sprawie wyłączenia oddziału żłobkowego ze struktury organizacyjnej Przedszkola nr 14 w Nysie i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Nysie

Załączniki:
6_16.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/16/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ……………/11 Rady Miejskiej w Nysie  z dnia ……………… 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 czerwca 2011r. na działalność Burmistrza Nysy.

Załączniki:
6_15.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/14/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …/…/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia … września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2011 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/4/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …………./11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia …………….. 2011r.w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Agencji Nieruchomości Rolnych, prawa własności nieruchomości położonych w Niwnicy.
Załączniki:
6_3.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/3/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …………./11  Rady Miejskiej w Nysie z dnia …………….. 2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Agencji Nieruchomości Rolnych, prawa własności nieruchomości położonych w Głębinowie.
Załączniki:
6_2.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
 lewy  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Początek strony