Projekty Uchwał RM

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XI/1/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …………/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ………………2011r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
3_6.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/6/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ……………/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ……………….. 2011r. w sprawie częściowego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.

Załączniki:
6_5.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/13/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr.../11 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie aplikowania Gminy Nysa do projektu pod nazwą "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nysa" w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarka" Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.
Załączniki:
6_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/5/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr……………../11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ………………… 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych
Załączniki:
6_4.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/7/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr……………../11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia ………………… 2011r.w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu

Załączniki:
6_6.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/2/2011, Z dnia: 27.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …/…/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  ……………. 2011r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej             w Nysie

Załączniki:
6_1.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: XI/11/2011, Z dnia: 22.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …./…./…. Rady Miejskiej w Nysie z dnia ……………. 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów.
Załączniki:
projekt uchwaly.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 22.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.09.2011 , wersja 2
Numer: X/10/11, Z dnia: 05.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …………Rady Miejskiej w Nysie z dnia ……………………w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego) na działalność Burmistrza Nysy dotyczącej nielegalnego składowania odpadów, odprowadzenia ścieków, wycinki drzew oraz wydobywania ziemi.


Załączniki:
3_10.doc
3_10z1.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/4/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …/…/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  ……………. 2011r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej             w Nysie

Załączniki:
3_1.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/32/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ………./11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia …………………….. 2011r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa

Załączniki:
3_32.docx
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
 lewy  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Początek strony