Budowa ulicy Gołębiej w Nysie (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

SEKCJA I: Zamawiający

1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie,do kontaktów: Jacek Krzywoń,
tel. (077) 4080513, 4080553, fax (077) 4080553, e-mail: zp_nysa@op.onet.pl,
www.nysa.pl.

Wartość zamówienia (bez VAT): 25.900,10 EUR


SEKCJA II: Tryb i przedmiot zamówienia

1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z dnia: 10 marca 2006 r.

3) Nomenklatura

3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot : 45.23.12.10-9, 45.23.31.20-6


4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Budowa ulicy Gołębiej w Nysie


SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1)Udzielenie i wartość zamówienia

1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy): x

Nazwa wykonawcy:

Brukarstwo oraz Budowa Urządzeń Odwadniających Ulic i Chodników
Andrzej ELiasz


Adres:
ul. Kościuszki 9a
49-200 Grodków

telefon: 077 4043305 faks: 077 4043305


1.2) Informacja o cenie wybranej oferty (z vat) waluta PLN: 98.469,93

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 20.03.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 20.03.2006. Wygasa 10.04.2006. Odsłon 2217, Wersja 2
Początek strony