Zamówienia publiczne - wyniki postępowań

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica – III etap.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2019 Utworzono: 05.06.2019
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Modernizacja elewacji w Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Przebudowa drogi w ulicy Plebiscytowej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Zakup zestawów biesiadnych dla sołectwa Podkamień – zakup namiotu plenerowego oraz stołów z ławkami
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Budowa zjazdu z ulicy Jagiellońskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Remont bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaprposzenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Wymiana urządzeń placu zabaw oraz budowa tężni solankowej przy Alei Lompy w Nysie – wymiana urządzeń
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu
realizowanego w gminie Nysa w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2019 Utworzono: 23.05.2019
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części
w ramach projektu  pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Nysa” realizowanego w gminie Nysa w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków E
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2019 Utworzono: 22.05.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
=- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Tryton przy ul. Brackiej oraz fonta
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniuBudowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Budowa placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Kopernikach – doposażenie siłowni zewnętrzne
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Przebudowa drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2019 Utworzono: 16.04.2019
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETRAG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2019 Utworzono: 16.04.2019
Budowa dróg na obszarach wiejskich- Jędrzychów – etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019-2022
- PRZETRAG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019
Dostawa wraz z montażem mrbli biurowych do budynku urzedu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2019 Utworzono: 03.04.2019
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem:„Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Ny
- zaprtoszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2019 Utworzono: 01.04.2019
Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przełęku – utwardzenie terenu, wykonanie ścieżek oraz nasadzen
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
Dostawa i montaż 12 szt. ławek
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacja projektu nad zadaniem pn. : „Centrum pr
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2019 Utworzono: 18.03.2019
Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2019 Utworzono: 18.03.2019
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2019 Utworzono: 18.03.2019
Budowa Remizy strażackiej w Regulicach – Etap III.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2019 Utworzono: 13.03.2019
Remont bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2019 Utworzono: 13.03.2019
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2019 Utworzono: 13.03.2019
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2019 Utworzono: 13.03.2019
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2019 Utworzono: 13.03.2019
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w graniach gmin Nysa i Prudnik
- w zakresie kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmującego nadzór konserwatorski w ramach zadania Sucha Fosa i Park Miejski w Nysie wraz z działaniami promocyjnymi w ramach projektu" - zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2019 Utworzono: 13.03.2019
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w N
w zakresie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym”. - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 08.03.2019
Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2019 Utworzono: 06.03.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2019 Utworzono: 06.03.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2019 Utworzono: 06.03.2019
Budowa placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Kopernikach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2019 Utworzono: 06.03.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmującego nadzór konserwatorski w ramach zadania :
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2019 Utworzono: 28.02.2019
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2019 Utworzono: 04.03.2019
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2019 Utworzono: 04.03.2019
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2019 Utworzono: 04.03.2019
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2019 Utworzono: 04.03.2019
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w r
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2019 Utworzono: 04.03.2019
Dostawa zestawów komputerowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2019 Utworzono: 04.03.2019
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2019 Utworzono: 04.03.2019
Ochrona bioróżnorodności- Park Miejski w Nysie - pielęgnacja drzewostanu cz. II Parku Miejskiego w
- PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2019 Utworzono: 01.02.2019
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2019 Utworzono: 25.01.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu nad zadaniem
pn. Roboty budowlane etap I i etap II realizowane w ramach zadania : „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice &a
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 17.01.2019
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Obszar N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 17.01.2019
Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I   - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 16.01.2019 Utworzono: 16.01.2019
Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa -zapewnienie ciągłości działania
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z teren
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018
Utrzymania czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018
Świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miejs
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Utrzymanie czystości w obrębie 202 szt. przystanków komunikacyjnych i 89 szt. wiat przystankowych po
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Przebudowa drogi w Niwnicy – droga za przystankiem PKS – etap I
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 19.12.2018
Wymiana wyeksploatowanych 8 szt. opraw typu Retro na słupach nr 114,115,116 i 117 zlokalizowanych pr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Zakup 1 512 kg suchej karmy (JOSERA JosiCAT ) przeznaczonej na dokarmianie w okresie zimy półdziko ż
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Utworzenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Montaż łapaczy piłek na boisku sportowym w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich – dostawa wyposażenia świetlicy: krzesła, stoły
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Zakup modułowej podłogi tanecznej dla sołectwa Niwnica – dostawa.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie – wymiana przełączników sieciowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 23.11.2018
Nasadzenia drzew na terenach gminnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2018 Utworzono: 19.11.2018
Zakup samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (mikrobus) dla Środowi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2018 Utworzono: 19.11.2018
Budowa dróg w mieście – Aleja Wojska Polskiego – XI etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2018r. do 15.04.2019r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Roboty budowlane etap I obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Radzikowickiej
w Jędrzychowie (łącznie z wykonaniem tablic promocyjnych) oraz rozbudowa sieci wodociągowej.”- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 31.10.2018
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis oraz Kolejkowo-makieta
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Pomiar okien, dostawa i montaż wewnętrznych rolet okiennych w czterech pracowniach przedmiotowych w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Zakup wyposażenia pracowni oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauka przez eksperyment –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Zakup i wdrożenie licencji i oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych wraz z zakupem niezb
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2018 Utworzono: 09.10.2018
Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Nyskim w Głębinowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2018 Utworzono: 04.10.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w ulicy Kasztanowej w Skorochowie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2018 Utworzono: 28.09.2018
Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego – obiektów budowlanych –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2018 Utworzono: 21.09.2018
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 29.000.000,00 zł.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 12.09.2018
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goświnowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
Kontrola okresowa zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego – obiektów budowlanych – obiektów mosto
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2018 Utworzono: 07.09.2018
Zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2018 Utworzono: 03.09.2018
Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych – ul. Bramy Grodkowskiej 4
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2018 Utworzono: 28.08.2018
Budowa remizy strażackiej w Regulicach – etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2018 Utworzono: 27.08.2018
Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goświnowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2018 Utworzono: 24.08.2018
Dokumentacja projektowa budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2018 Utworzono: 24.08.2018
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – interaktywne oznakowanie przejść dla pieszych przy ulic
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2018 Utworzono: 24.08.2018
Doposażenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Brodzińskiego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Zakup oczyszczaczy powietrza dla Żłobków prowadzonych przez Gminę Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Opracowanie analizy przedrealizacyjnej oraz doradztwo prawne, organizacyjne i ekonomiczno - finansow
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegodla OSP Rusocin
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018
Doposażenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Grodkowskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa zabawek
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018
Opracowanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw dla sołectwa Kubice
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018
Urządzenie placu zabaw w Goświnowicach Siłownia zewnętrzna w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018
Budowa placu zabaw przy ul. Słowiańskiej – W. Pawlik
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Koperniki - etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa dróg na obszarach wiejskich – J
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw na terenie ogródków działkowych prz
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Budowa sceny w sołectwie Przełęk.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej na terenie byłego poligonu przy ul. Orląt Lwowskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań komunalnych przy ul. Podolskiej 2/2
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu, realiz
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 20.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Radzikowice” wraz z liniam
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Dostawa sprzętu komputerowego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośred
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej na terenie byłego poligonu przy ul. Orląt Lwowskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań komunalnych przy ul. Podolskiej 2/2
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Przebudowa boiska sportowego w Domaszkowicach – wykonanie ogrodzenia boiska, piłkochwytu, trybun i
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo- wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, R
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa
budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, skoczni w dal i trójskoku sprawnościowego, placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej Nyskiej - etap I - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 03.07.2018
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2018 Utworzono: 28.06.2018
Budowa dróg w mieście– budowa drogi w ulicy Opawskiej i w ulicy Zbaraskiej w Nysie – etapy robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2018 Utworzono: 27.06.2018
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach
- zaproszenie do skłdania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo- wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, R
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa – Kusocińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 21.06.2018
Kubice, Jędrzychów, Rusocin – realizacja budżetu obywatelskiego – dostawa i montaż piłkochwytu oraz
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Modernizacja placu przed szkołą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Zakup systemu nagłośnienia sali konferencyjnej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów -etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu
realizowana w ramach projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego” - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 19.06.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Sudeckiej- Piłsudskiego- K
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Zwycięstwa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Doposażenie placu zabaw w Skorochowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku sportowym w Siestrzechowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie wraz z zagospodarowaniem
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicach Kasztanowej i Orzechowej w Skorochowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i
- zaproszenie do składania oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Wykonanie robót budowlanych: „Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Saperskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulic W. Jagiełły oraz B. Śmiałego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Usługa wyburzenia budynku zlokalizowanego przy ul. Morcinka w Nysie, na działce nr 8/5 k.m. 58
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż umeblowania
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2018 Utworzono: 29.05.2018
Oznakowanie poziome -utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2018 Utworzono: 29.05.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 23.05.2018
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Modernizacja świetlicy Wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaprosenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Świadczenie usług cateringowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, leżaki, donice)
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Tryton przy ul. Brackiej oraz fonta
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia ulicy Kowalskiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej we wskazanych terenach Nysy w 2018r
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Doposażenie placu zabaw na osiedlu Podzamcze sektor A i sektor C
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż wyposażenia kuchni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 14.05.2018
Zakup i wyposażenie sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 30.04.2018
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2018 Utworzono: 25.04.2018
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2018 Utworzono: 19.04.2018
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Podział geodezyjny działek nr 51/1, 51/2, 51/3, 7/2, 14, 17, 18 k.m. 50 położonych w Nysie – obręb e
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Wykonanie 36 szt. tablic z nazwami ulic
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna IV etap
- zaproszenie d składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Oprawa dożynek gminnych w Sołectwie Lipowa w dniu 25.08.2018r
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Konserwacja i utrzymanie rowu Fortecznego, kanału Młynówka oraz kanału doprowadzającego wodę do staw
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego w granicach administracyjnych gminy Nysa.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji mostu drogowego nad ciekiem wodnym Kamienica w pasie drogowym w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia na osiedlu po lewej stronie w Głębinowie– III
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi od WDK do posesji nr 60 w Lipowe
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Wyszków Śląski.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Zorganizowanie w dniach 17-18.04.2018 r. seminarium
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 05.04.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu,
- PRZETARG NIEOGRANICZONY - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2018 Utworzono: 03.04.2018
Kompleksowa organizacja - „Dni Nysy 2018”
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 28.03.2018
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Nowowiejskiej w Nysie – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2018 Utworzono: 08.03.2018
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz ZOO Afrykarium we Wroc
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2018 Utworzono: 07.03.2018
Budowa ogrodu społecznego w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale Wspólnoty Mieszkaniowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Hanuszowi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Oprawa dożynek gminnych w Sołectwie Lipowa w dniu 25.08.2018r. (usługa muzyczna, wypożyczenie sceny
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolno żyjącymi (w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkol
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: - papier kse
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nys
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Budowa placu zabaw w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Ener
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Budowa placu zabaw w Kępnicy w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale Spółdzielni Mieszkani
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Naprawa istniejących opraw oświetleniowych w ilości 22 szt. oświetlających drzewka przy ul. Krzywous
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa wraz z 2 dniową rekonwalescencją po zabiegu – koszt
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi od WDK do posesji nr 60 w Lipowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Dokonywanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach zielonych w Nysie, będących własn
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2018 Utworzono: 27.02.2018
Siłownia zewnętrzna w sołectwie Jędrzychów – wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni plenerowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2018 Utworzono: 20.02.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Przełęku
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2018 Utworzono: 20.02.2018
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego – wykonanie ogr
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2018 Utworzono: 20.02.2018
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Wykonanie serwisu urządzeń klimatyzacyjnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne w ramach programu „Zielone podwórka”
- zaproesznie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaprposzenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie.
- zaproszenie do zlożrenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji mostu drogowego nad ciekiem wodnym Kamienica
- zaproszenie do zlożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Budowa dróg w mieście – boczna do ulicy 11 Listopada w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2018 Utworzono: 07.02.2018
Dokumentacja projektowa rewitalizacji Rynku w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2018 Utworzono: 24.01.2018
Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie – IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2018 Utworzono: 24.01.2018
Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych w roku 2018
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2018 Utworzono: 12.01.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po by
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2017 Utworzono: 29.12.2017
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2017 Utworzono: 28.12.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu I w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2017 Utworzono: 28.12.2017
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2017 Utworzono: 28.12.2017
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kępnicy
- PRZETAREG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 22.12.2017
Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 202 szt.przystanków komunikacyjnych i 70 wiat
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 22.12.2017
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 22.12.2017
Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego
- PRZETRAG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 22.12.2017
Budowa hali widowiskowo - sportowej w Nysie - zakup i dostawa wyposażenia siłowni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta Ny
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2017 Utworzono: 13.12.2017
Centrum Działań wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miastpartnerskich. Remont pomieszczeń
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Przebudowa chodnika wraz z zatoką parkingową w Nysie przy ulicy Mariackiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Wykonanie robót budowlanych: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – budowa zjazdu z DK 46 w G
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Chabrów i Niezapominajek – I etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kusocińskiego w Nysie w ramach programu „Zielone podwórka” prz
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa Przedszkola nr w Nysie przy ulicy 11 Listopada –
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Wykonanie robót budowlanych: „Budowa dróg na obszarach wiejskich – Sękowice, dz. nr 179
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego - wymiana centrali telefonicznej, modernizacja i p
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 21.11.2017
Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Saperskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa i jej jednostek organizacyj
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2017 Utworzono: 31.10.2017
Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na tereni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 27.10.2017
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2017 Utworzono: 25.10.2017
Budowa dróg w mieście - osiedle przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śl. - III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2017 Utworzono: 25.10.2017
Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Bodzińskiego w Nysie-etap III
- PRZETRAG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Dzierżawa urządzenia/urządzeń do optymalizacji zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejski
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 18.10.2017
Zakup materiałów na ocieplenie budynku Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 18.10.2017
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2017 Utworzono: 11.10.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w ulicy Szkolnej w Goświnowicach- etap II
- PRZETAR NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14.500.000,00 zł
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi relacji Złotogłowice - Rusocin
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 29.09.2017
Urządzenie placu zabaw w Rusocinie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 29.09.2017
Kontrola okresowa zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego – obiektów budowlanych – obiektów mosto
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Hajduka
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2017 Utworzono: 12.09.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2017 Utworzono: 28.08.2017
Przykrycie rowu w Iławie – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2017 Utworzono: 28.08.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - rozbudowa oświetlenia drogi do posesji 111 i 113 w Domaszkowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2017 Utworzono: 28.08.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - rozbudowa oświetlenia przy ul. Radzikowickiej w Jędrzychowie (droga
- zaproszenie dpo składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2017 Utworzono: 28.08.2017
Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2017 Utworzono: 28.08.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej
o działań związanych z realizacją prac budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń  w ramach projektu pn. Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa- budowa wielofunkcjonalnego boiska s
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowice
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
Adaptacja poddasza na urządzenie pracowni lekcyjnych (fizyka, chemia) w Zespole Szkolno – Przedszk
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2017 Utworzono: 25.07.2017
Budowa dróg w mieście – Budowa drogi w ulicy Marii Konopnickiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Dokumentacja projektowa utwardzenia placu w rejonie ul. Sudeckiej i ul. 11 Listopada w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2017 Utworzono: 12.07.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Miłosza w Nysie”. Nazwa zadania: „Budowa dróg w mie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2017 Utworzono: 12.07.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia drogi do posesji 105 w Lipowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp hybrydowych na osiedlu b
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Wiata grillowa w Kopernikach – oświetlenie terenu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – VIII nabór
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimna
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimna
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej –
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2017 Utworzono: 06.07.2017
Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimna
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2017 Utworzono: 06.07.2017
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Ekspert ds. Monitoringu działań ochronnych i efektów ekologicznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 16.05.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Niwnicy – część działki nr 85”. - Budowa dróg na obszarac
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Kto się rusza całe życie, ten się czuje znakomicie” siłownie zewnętrzne w sołectwach: Wyszków Śląski
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa- budowa wielofunkcjonalnego boiska s
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2017 Utworzono: 31.05.2017
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa - budowa sensorycznego placu zabaw p
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 26.05.2017
Doposażenie placu zabaw w obrębie ulicy Kossaka w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2017 Utworzono: 22.05.2017
Doposażenie placu zabaw na osiedlu Podzamcze sek. „C” w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2017 Utworzono: 22.05.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia drogi za Białym Domkiem w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 16.05.2017
Dokonywanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach zielonych w Nysie, będących własn
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 16.05.2017
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Niwnicy.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 16.05.2017
Dostawa i montaż urządzeń dla: „Siłowni zewnętrznej przy ulicy Gałczyńskiego w Nysie
- zproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 16.05.2017
Budowa dróg w mieście – budowa ulicy Opawskiej – II etap
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2017 Utworzono: 15.05.2017
Kompleksowa organizacja V Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin 3+ w dniach 16 – 18 czerwca 2017 roku
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2017 Utworzono: 15.05.2017
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2017 Utworzono: 04.05.2017
Zmiana lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz energetycznej na dz. nr 25/6 obręb Górna Wieś.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017
Dokumentacja projektowa remontu pomieszczeń po Gimnazjum nr 3 w Nysie”. Nazwa zadania: „Centrum Dzia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Tryton przy ul. Brackiej oraz fonta
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017
Wynajem sceny z zadaszeniem, nagłośnienia, oświetlenia, płotków oraz stojaków na flagi wraz z flagam
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017
Łączymy pokolenia – aktywna strefa integracji dzieci, młodzieży i seniorów w Białej Nyskiej i Morowi
- zaproszenie do składanioa ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa dróg na obszarach wiejskich – bu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017
Siłownie zewnętrzne w sołectwach: Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 12 – Realizacja budżetu obywatelskiego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2017 Utworzono: 11.04.2017
Budowa drogi w Kępnicy -I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
Budowa drogi w Regulicach -II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2017 Utworzono: 30.03.2017
Świadczenie ciągłe całodobowo (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) usługi ochrony fizycznej mienia
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia przy placu rekreacyjnym w Konradowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Opracowanie graficzne, skład, korekta, wydruk oraz kolportaż kwartalnika pt. „TAK! Biuletyn Informac
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie-rozbudowa oświetlenia drogi przy wiacie grillowej w Przełęku
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie-rozbudowa oświetlenia drogi przy posesji 62b w Kopernikach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa drogi w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia drogi do posesji 81 w Domaszkowicach
- zaporoszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Budowa drogi w Konradowej – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Budowa drogi w Wyszkowie Śląskim
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2017 Utworzono: 16.03.2017
Przebudowa drogi w Siestrzechowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2017 Utworzono: 13.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia drogi do posesji 81 w Domaszkowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu) na zadaniu: „Przebudowa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia podwórka przy ul. Wita Stwosza 16-20 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia podwórka przy Pl. Staromiejskim w Nysie
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Modernizacja szatni sportowej w Kopernikach – etap II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica- etap robót
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2017 Utworzono: 27.02.2017
Zakup i montaż zestawu kontenerowego na stadionie Polonii w Nysie- dokumentacja projektowa + realiza
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Budowa parkingu przy ul. Kusocińskiego w Nysie – budowa zjazdu na ul. Prusa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2017 Utworzono: 22.02.2017
Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa wraz z 2 dniową rekonwalescencją po za
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2017 Utworzono: 22.02.2017
Budowa wiaty grillowej i placu tanecznego na boisku w Przełęku etap II
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2017 Utworzono: 06.02.2017
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2017 Utworzono: 06.02.2017
Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Nysa.
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2017 Utworzono: 06.02.2017
Odbieranie odpadów z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2017 Utworzono: 30.01.2017
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na potrzeby samochodów i sprzętu, stanowiących własność Gminy N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2017 Utworzono: 23.01.2017
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- Zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 20.01.2017
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2016 Utworzono: 28.12.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2016 Utworzono: 20.12.2016
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwał
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2016 Utworzono: 20.12.2016
OPS Nysie - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAM
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2016 Utworzono: 15.12.2016
OPS Nysa - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w N
- PRZEARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2016 Utworzono: 14.12.2016
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w ro
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2016 Utworzono: 14.12.2016
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolno żyjącymi (w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2016 Utworzono: 14.12.2016
Wykonanie 6 (sześciu) poczwórnych bud w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2016 Utworzono: 07.12.2016
Remont podłogi w mieszkaniu komunalnym przy ul. Szkolnej w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2016 Utworzono: 07.12.2016
Zakup 1 500 kg suchej karmy (KITKAT lub JOSERA JosiCAT ) przeznaczonej na dokarmianie w okresie zimy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2016 Utworzono: 29.11.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych – Remont mieszkań socjalnych Siestrzechowice 32/4 i 3
- zaproszenie doskładania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2016 Utworzono: 29.11.2016
Zagospodarowanie podwórka przy ulicy Bohaterów Warszawy, Ligonia i Batalionów Chłopskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2016 Utworzono: 29.11.2016
Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach – wykonanie ogrodzenia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2016 Utworzono: 22.11.2016
Zakup dekoracji świątecznych wraz z dostawą
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2016 Utworzono: 21.11.2016
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - dostawa i montaż dwóch kontenerów z wyposażeniem.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2016 Utworzono: 08.11.2016
Montaż siedzisk na boisku sportowym w Rusocinie
Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2016 Utworzono: 08.11.2016
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie – zakup przełączników sieciowych
-zaproszenie do akładania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2016 Utworzono: 08.11.2016
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2016 Utworzono: 07.11.2016
Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – II etap (zakup i dostawa materiałów na potrzeb
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2016 Utworzono: 31.10.2016
Zakup czterech laptopów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem biurowym
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2016 Utworzono: 28.10.2016
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w ulicy Szkolnej w Goświnowicach – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2016 Utworzono: 28.10.2016
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „CIS W NYSIE
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2016 Utworzono: 27.10.2016
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych”. „Naprawa muru oddzielającego kanał Bielawski
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2016 Utworzono: 19.10.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych – Remont mieszkań socjalnych ul.Kadłubka 1/5, ul. Gro
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2016 Utworzono: 19.10.2016
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Adaptacja i modernizacja budynku w Nys
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2016 Utworzono: 19.10.2016
Opracowanie kompleksowego MASTERPLANU na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z iluminac
- zaproszenie do składanioa ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2016 Utworzono: 11.10.2016
Kontrola okresowa (pięcioletnia) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego – obiektów budowlan
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2016 Utworzono: 11.10.2016
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie – zakup 20 licencji Microsoft Office Home
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2016 Utworzono: 11.10.2016
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 19.900.000,00 zł.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2016 Utworzono: 10.10.2016
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie – zakup stanowisk komputerowych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2016 Utworzono: 10.10.2016
Budowa dróg w mieście – budowa ulicy Opawskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2016 Utworzono: 05.10.2016
Adaptacja i modernizacja budynku w Nysie przy ul. Moniuszki 9-10 - Remont pomieszczeń wraz z instal
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2016 Utworzono: 29.09.2016
Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia dla zadania realizowanego w Gimnazjum
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2016 Utworzono: 29.09.2016
Kontrola okresowa (pięcioletnia) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego – obiektów budowlan
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2016 Utworzono: 28.09.2016
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie wraz z zagospodarowaniem
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2016 Utworzono: 27.09.2016
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia na osiedlu po lewej stronie w Głębinowie – I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2016 Utworzono: 27.09.2016
Oświetlenie w mieście i gminie – wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych przy ul. Otmuchowsk
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2016 Utworzono: 21.09.2016
Kontrola okresowa zgodnie z Art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego - obiektów budowlanych –obiektów mostow
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2016 Utworzono: 09.09.2016
Modernizacja boiska sportowego stadionu Polonii w Nysie – dostawa i montaż krzesełek na trybunie boi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2016 Utworzono: 07.09.2016
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2016 Utworzono: 29.08.2016
Zagospodarowanie podwórka na osiedlu przy ul. Zwycięstwa w Nysie
- zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2016 Utworzono: 17.08.2016
Remont lokali mieszkalnych zasiedlonych przez rodziny romskie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2016 Utworzono: 17.08.2016
Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2016 Utworzono: 11.08.2016
Budowa bieżni w Gimnazjum Nr 1 w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2016 Utworzono: 02.08.2016
Urządzenie placów zabaw w mieście i gminie -doposażenie placu zabaw w Nysie na osiedlu Podzamcze se
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2016 Utworzono: 02.08.2016
Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada - I etap (zakup i dostawa materiałów)
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2016 Utworzono: 28.07.2016
Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia dla zadania realizowanego w Gimnazjum
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2016 Utworzono: 21.07.2016
Budowa bieżni w Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2016 Utworzono: 19.07.2016
„Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu po byłej Fabryce Samochodów Dosta
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Wymiana okien na okna o lepszych parametrach w Gimnazjum nr 2 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2016 Utworzono: 14.07.2016
Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2016 Utworzono: 11.07.2016
Usunięcie gruzu betonowego z dz. 11/5 k.m. 58 przy ul. Morcinka w Nysie
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2016 Utworzono: 11.07.2016
Zagospodarowanie boiska w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2016 Utworzono: 08.07.2016
Wykonanie elewacji budynku Przedszkola nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2016 Utworzono: 28.06.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkania komunalnego przy ul. Kadłubka 1/6,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2016 Utworzono: 28.06.2016
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2016 Utworzono: 28.06.2016
Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu po byłej Fabryce Samochodów Dostaw
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2016 Utworzono: 28.06.2016
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – VII nabór
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2016 Utworzono: 27.06.2016
Konserwacja rowu „strzelniczego” zlokalizowanego na działce nr ew. 2/48, obręb Radoszyn, m. Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2016 Utworzono: 27.06.2016
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2016 Utworzono: 27.06.2016
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta
 w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy – etap III – realizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  PRZETARG NIEOGRA
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2016 Utworzono: 24.06.2016
Dokumentacja projektowa adaptacji budynku byłego przedszkola na mieszkaniowa socjalne w Kępnicy” – P
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2016 Utworzono: 15.06.2016
Zagospodarowanie i doposażenie miejsc realizacji programów i zatrudnienie animatorów podwórkowych i
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2016 Utworzono: 15.06.2016
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica.
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2016 Utworzono: 15.06.2016
Doposażenie placu zabaw na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Ujejskiego 10-10a w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2016 Utworzono: 15.06.2016
Wykonanie elewacji budynku Przedszkola nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2016 Utworzono: 13.06.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań komunalnych-ul. Grodkowska 50a/22, u
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2016 Utworzono: 01.06.2016
Remont dachów na terenie schroniska dla zwierząt w Konradowej
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2016 Utworzono: 01.06.2016
W jedności siła – wyposażenie terenów rekreacyjno – sportowych w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice or
- (dokumentacja projektowa wraz z dostawą i montażem urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej)
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 01.06.2016 Utworzono: 01.06.2016
Urządzenie placów zabaw w Rusocinie, Sękowicach, Radzikowicach, Głębinowie i Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2016 Utworzono: 01.06.2016
Doposażenie placu zabaw przy ul. Wandy Pawlik na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własno
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2016 Utworzono: 01.06.2016
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie wraz z zagospodarowaniem
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2016 Utworzono: 01.06.2016
Konserwacja i utrzymanie rowu fortecznego oraz kanału Młynówka
wraz z rowem doprowadzającego wodę do Stawu Łabędziowego w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 24.05.2016 Utworzono: 24.05.2016
Przebudowa strzelnicy w Nysie przy ul. Grodkowskiej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2016 Utworzono: 13.05.2016
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SP Nr 5 w Nysie wraz z zagospodarowaniem terenu – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2016 Utworzono: 12.05.2016
Dokumentacja projektowa przebudowy dworca PKP w Nysie na Centrum Przesiadkowe
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2016 Utworzono: 12.05.2016
Urządzenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2016 Utworzono: 11.05.2016
Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej - IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2016 Utworzono: 11.05.2016
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Szkolnej w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2016 Utworzono: 11.05.2016
Wariantowa Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji terenu
- po byłej Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie wraz z Redutą Kardynalską
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 11.05.2016 Utworzono: 11.05.2016
Wymiana urządzeń ochrony brzegowej sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2016 Utworzono: 11.05.2016
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w pasie ulic Kolejowej i Wrocławskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2016 Utworzono: 10.05.2016
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie - zakup stanowisk komputerowych
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2016 Utworzono: 04.05.2016
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
położonej przy ulicy Kadłubka w Nysie
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 26.04.2016 Utworzono: 26.04.2016
Budowa Przedszkola nr 10 w Nysie przy ul. 11 Listopada: dostawa materiałów dla organizacji placu bud
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2016 Utworzono: 26.04.2016
Siłownie pod wiejską chmurką – realizacja budżetu obywatelskiego – dokumentacja
projektowa wraz z dostawą i montażem urządzeń dla wsi Hajduki Nyskie, Niwnica i Domaszkowice
-zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 26.04.2016 Utworzono: 26.04.2016
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Trytona
przy ulicy Brackiej oraz fontanny przy ulicy Krzywoustego w Nysie
-zaproszenia do złożenia ofert

więcej...
Aktualizacja: 26.04.2016 Utworzono: 26.04.2016
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp
hybrydowych na osiedlu budynków jednorodzinnych przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert


więcej...
Aktualizacja: 26.04.2016 Utworzono: 26.04.2016
Dokonanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach zielonych
w Nysie, będących własnością Gminy Nysa oraz napraw i montaży ławek parkowych
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 26.04.2016 Utworzono: 26.04.2016
Budowa drogi w mieście - dzielnica Górna Wieś ul. Zbaraska - etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2016 Utworzono: 19.04.2016
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2016 Utworzono: 19.04.2016
Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Gminy Nysa i Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2016 Utworzono: 15.04.2016
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa drogi ul. Zbaraska – etap II
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2016 Utworzono: 13.04.2016
Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim- etap I
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2016 Utworzono: 13.04.2016
Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo – drogowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2016 Utworzono: 13.04.2016
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie - zakup 45 licencji Microsoft Office
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 12.04.2016
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Regulicach
-ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2016 Utworzono: 11.04.2016
Dokumentacja projektowa zagospodarowania boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2016 Utworzono: 05.04.2016
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu w Parku Miejskim w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2016 Utworzono: 05.04.2016
Nasadzenie i przesadzenie drzew na terenach gminnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2016 Utworzono: 05.04.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań komunalnych: ul. Poniatowskiego 9/8
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2016 Utworzono: 05.04.2016
Budowa zadaszenia sceny przy placu tanecznym w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2016 Utworzono: 05.04.2016
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
-ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2016 Utworzono: 21.03.2016
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2016 Utworzono: 21.03.2016
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań socjalnych - ul. Grodkowska 50a/9, K
-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2016 Utworzono: 09.03.2016
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego Budowa drogi w ulicy Prusa w Nysie
-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2016 Utworzono: 04.03.2016
Budowa drogi w ul. Prusa w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2016 Utworzono: 03.03.2016
Dokumentacja projektowa zagospodarowania boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie
-zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2016 Utworzono: 03.03.2016
Budowa wiaty grillowej na boisku w Hanuszowie – etap II
-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2016 Utworzono: 03.03.2016
Sterylizacja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa wraz z 2 – dniową rekonwalescencją po zabiegu
-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2016 Utworzono: 25.02.2016
Bieżące usuwanie zatorów oraz spiętrzeń na rowie melioracyjnym B (Potoku Pluta, dz. nr ew. 38) obręb
-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2016 Utworzono: 25.02.2016
Budowa sceny przy zadaszeniu placu spotkań przy wiacie grillowej w sołectwie Iława – II etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2016 Utworzono: 19.02.2016
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej – wzmocnienie stropu.
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2016 Utworzono: 15.02.2016
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położone w Nysie przy
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2016 Utworzono: 15.02.2016
Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Nysa
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2016 Utworzono: 11.02.2016
Naprawa bram (stalowe) wjazdowych na parking Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz mo
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2016 Utworzono: 09.02.2016
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2016 Utworzono: 05.02.2016
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa w 2016r
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2016 Utworzono: 04.01.2016
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2015 Utworzono: 30.12.2015
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na potrzeby samochodów i sprzętu, stanowiących własność Gminy N
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2015 Utworzono: 30.12.2015
Utrzymanie Czystości poprzez zamiatanie mechaniczne i uzupełniająco ręczne
ulic, chodników, parkingów i placów oraz zmywanie i polewanie ulic.
ZWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej...
Aktualizacja: 29.12.2015 Utworzono: 29.12.2015
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu II w Nysie
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2015 Utworzono: 22.12.2015
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu I w Nysie
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2015 Utworzono: 22.12.2015
OPS Nysa - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w N
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2015 Utworzono: 21.12.2015
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w ro
Informacja o wzborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2015 Utworzono: 17.12.2015
" Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolno żyjącymi
(w tym dzikimi) zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy, oraz po godzinach pracy
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w roku 2016".
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 17.12.2015 Utworzono: 17.12.2015
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – Montaż i zasilanie 2 szlabanów na terenie parkingu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2015 Utworzono: 11.12.2015
OPS NYSA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2015 Utworzono: 08.12.2015
Zakup nowych stanowisk komputerowych
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2015 Utworzono: 30.11.2015
Remont pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nysie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2015 Utworzono: 27.11.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkania komunalnego w Nysie przy ul. Krawi
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2015 Utworzono: 27.11.2015
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8.000.000,00 zł.
- ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2015 Utworzono: 27.11.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont toalet wspólnych oraz wykonanie przyłącza kan
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2015 Utworzono: 25.11.2015
Remont świetlicy wiejskiej w Skorochowie
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2015 Utworzono: 18.11.2015
Usunięcie pęknięć na ścianach kominowych w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 1
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 18.11.2015 Utworzono: 18.11.2015
Wykonanie audytów energetycznych dla budynków: Szkoły Podstawowej nr 10, Przedszkola nr 9, Gimnazjum
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2015 Utworzono: 18.11.2015
Dokumentacja projektowa budowy zjazdu z drogi krajowej nr 46 na drogę gminną w Głębinowie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2015 Utworzono: 18.11.2015
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej...
Aktualizacja: 05.11.2015 Utworzono: 05.11.2015
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu - kompleksowy nadzór inwestorski
nad zadaniem pod nazwą:   „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Nysie”
- ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej...
Aktualizacja: 04.11.2015 Utworzono: 04.11.2015
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2015 Utworzono: 03.11.2015
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej – wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacj
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2015 Utworzono: 20.10.2015
Remont mieszkań komunalnych: ul. Krawiecka 3/6, ul. Krawiecka 3/7
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2015 Utworzono: 20.10.2015
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2015 Utworzono: 20.10.2015
Przeprowadzenie 28 prelekcji (2 godzinnych) na temat ochrony i pielęgnacji drzew
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2015 Utworzono: 20.10.2015
Urządzenie placów zabaw w Nysie
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2015 Utworzono: 20.10.2015
Siłownia na wolnym powietrzu w Goświnowicach
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2015 Utworzono: 20.10.2015
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej – Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy G
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2015 Utworzono: 20.10.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Radzikowi
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2015 Utworzono: 16.10.2015
Modernizacja budynku gminnego w Domaszkowicach – wykonanie elewacji budynku
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2015 Utworzono: 30.09.2015
Zakup i montaż 2 wiat przystankowych dla sołectwa Wyszków Śląski
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2015 Utworzono: 30.09.2015
Wykonanie i montaż 10 szt. tablic informacyjnych o treści: „Miejski Internet Nysa”, zgodnie z załącz
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Budowa wiaty grillowej w Hanuszowie – etap I” zgodnie z załączoną dokumentacją i kosztorysem
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury” zgodnie z koszt
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Odtworzenie krzyża przy altanie Eichendorfa w Nysie
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, położonej przy ulicy
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego – II etap
 – wykonanie sięgacza do ulicy Brodzińskiego.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 17.09.2015 Utworzono: 17.09.2015
Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego
– obiektów budowlanych – dróg gminnych publicznych
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 16.09.2015 Utworzono: 16.09.2015
Budowa dróg w mieście – połączenie ul. Fredry z ul. Długosza
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2015 Utworzono: 16.09.2015
Kontrola okresowa zgodnie z Art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego - obiektów budowlanych –obiektów mostow
w tym kontrola roczna 54 obiektów i kontrola pięcioletnia 11 obiektów
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 16.09.2015 Utworzono: 16.09.2015
Przeprowadzenie 30 półtoragodzinnych zajęć terenowych na temat ochrony przyrody dla uczniów i uczenn
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2015 Utworzono: 16.09.2015
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie
-ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2015 Utworzono: 15.09.2015
Wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Miejskiej w Nysie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2015 Utworzono: 07.09.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich - droga w Konradowej - etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2015 Utworzono: 19.08.2015
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice - IV etap
- ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2015 Utworzono: 14.08.2015
Wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej poświęconej polskim ofiarom ludobójstwa.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2015 Utworzono: 14.08.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem:
 Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice – IV etap
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 13.08.2015 Utworzono: 13.08.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi gminnej w Kubicach - etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2015 Utworzono: 12.08.2015
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2015 Utworzono: 11.08.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Hajdukach Nyskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2015 Utworzono: 07.08.2015
Remont mieszkań komunalnych: ul. Bohaterów W-wy 4/9, Przełęk 8/5
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2015 Utworzono: 06.08.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich-Budowa drogi w Hajdukach Nyskich
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2015 Utworzono: 06.08.2015
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Domaszkowicach
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2015 Utworzono: 06.08.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Żwirki i Wigury w Nysie” - Budowa dróg w mieści
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2015 Utworzono: 06.08.2015
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2015 Utworzono: 06.08.2015
Budowa dróg w mieście - ul.Zygmuntowska
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 05.08.2015
Wykonanie ekspertyzy technicznej masztu stalowego przy ul. Kolejowej w Nysie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 30.07.2015
Remont pomieszczenia kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Morowie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2015 Utworzono: 30.07.2015
Dokumentacja projektowa zagospodarowania podwórka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2015 Utworzono: 30.07.2015
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2015 Utworzono: 27.07.2015
Dokumentacja projektowa rewitalizacji Parku Miejskiego w Nysie
oraz parku w Białej Nyskiej wraz z budową wybranych odcinków
ścieżek rowerowych od Morowa do Reduty Kardynalskiej w Nysie”.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 24.07.2015 Utworzono: 24.07.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Rusocinie- Budowa dróg na obszarach wiejskich.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia przy ul. Wesołej w Białej Nyskiej
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Wykonanie flag narodowych (biało-czerwonych)
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Jednorazowa konserwacja rowu Baranówka oraz rowu G
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy przystanku w Goświnowicach
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Adaptacja pomieszczeń po byłym Gimnazjum nr 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 2 w Nysie.
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
ZAKUP KRZESEŁEK KUBEŁKOWYCH NA BOISKO SPORTOWE W SOŁECTWIE JĘDRZYCHÓW
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
Dokumentacja projektowa rewitalizacji Reduty Kardynalskiej na Centrum Kulturalno-Wystawiennicze Twie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2015 Utworzono: 09.07.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi przy posesji 94a w Kępnicy
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem :„Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla przy
-  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
Wykonanie nowej elewacji budynku Przedszkola nr 12 – wykonanie II etapu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych – Remont dachów w budynkach komunalnych - ul. Baligro
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
Budowa dróg w mieście - budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie - etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
Opracowanie Koncepcji systemu zintegrowanego transportu publicznego dla OF Partnerstwo Nyskie 2020
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2015 Utworzono: 03.07.2015
Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie - IV etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2015 Utworzono: 02.07.2015
Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej – III etap.
- ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2015 Utworzono: 02.07.2015
Zabezpieczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Wierzbięcicach
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2015 Utworzono: 30.06.2015
Rozbudowa macierzy dyskowej – zakup macierzy dyskowej wraz z przełącznikami SAN
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2015 Utworzono: 01.07.2015
Utwardzenie placu pod śmietnik w rejonie ulic: Celna – Miarki – Kramarska – Sobieskiego w Nysie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2015 Utworzono: 30.06.2015
Wykonanie filmów promocyjnych Gminy Nysa
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

więcej...
Aktualizacja: 30.06.2015 Utworzono: 30.06.2015
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
: "Budowa dróg w mieście - budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie – etap I"
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 30.06.2015 Utworzono: 30.06.2015
Remont mieszkań komunalnych: ul. Baligrodzka 7a/1, ul. Armii Krajowej 10/1, Goświnowice ul. Szkolna
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2015 Utworzono: 22.06.2015
Określenie wartości nieruchomości ( 100 sztuk) położonych w Nysie w celu aktualizacji opłat za użytk
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2015 Utworzono: 22.06.2015
Przebudowa ogrodzenia przy Żłobku Miejskim Nr1 w Nysie
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2015 Utworzono: 30.06.2015
Zagospodarowanie terenu boiska w Przełęku
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2015 Utworzono: 22.06.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych - Remont elewacji budynków komunalnych - ul. Krawieck
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
Dokumentacja projektowa budowy przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2015 Utworzono: 17.06.2015
Przebudowa świetlicy wiejskiej – wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Hajdukach
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2015 Utworzono: 17.06.2015
Dostawa i montaż regałów do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie, do pomieszczenia archiwum posia
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2015 Utworzono: 17.06.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Sienkiewicza w Nysie” - Budowa dróg w mieście
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2015 Utworzono: 16.06.2015
Budowa dróg w mieście – Budowa drogi w Alei Wojska Polskiego w Nysie - X etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2015 Utworzono: 16.06.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa dróg w mieście – Budowa drogi w Alei Wojska Pol
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2015 Utworzono: 12.06.2015
Docieplenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śl
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2015 Utworzono: 12.06.2015
Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Ze
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2015 Utworzono: 12.06.2015
Urządzenie placów zabaw w Domaszkowicach, Sękowicach, Rusocinie oraz przy świetlicy w Podkamieniu
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2015 Utworzono: 12.06.2015
Usługi doradcze w przeprowadzeniu procesu emisji obligacji przychodowych
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2015 Utworzono: 12.06.2015
„Budowa dróg na obszarach wiejskich – Niwnica – droga do cmentarza”
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2015 Utworzono: 12.06.2015
Budowa dróg w mieście – dzielnica Górna Wieś ul. Zbaraska – etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2015 Utworzono: 12.06.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Wolności-Kolejowa w Nysie – etap I.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2015 Utworzono: 11.06.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa d
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- IV etap
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową pełnowymiarowej hali sportowe
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2015 Utworzono: 08.06.2015
Remont Wieży Ziębickiej w Nysie – etap I
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2015 Utworzono: 29.05.2015
Bieżące usuwanie zatorów oraz spiętrzeń na rowie melioracyjnym B (Potok Pluta) oraz na kanale Bie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2015 Utworzono: 28.05.2015
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg w mieście – dzielnica Górna Wieś, ul. Zba
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2015 Utworzono: 28.05.2015
Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub mel
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2015 Utworzono: 28.05.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej działkę
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2015 Utworzono: 28.05.2015
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2015 Utworzono: 27.05.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu: „Budowa dróg w mieście –Budowa i przebudowa ul. Morcinka
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2015 Utworzono: 25.05.2015
Urządzenie placów zabaw w Nysie.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Ogrodzenie i utwardzenie placu pod śmietnik w rejonie ulic Zjednoczenia, Prudnicka, Mariacka, Moni
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Przebudowa placu tanecznego wraz z zadaszeniem w Wierzbięcicach dz. Nr 24/1
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Infrastruktura parkingowa i drogowa Je
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2015 Utworzono: 13.05.2015
Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu Sz
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2015-2018
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Infrastruktura parkingowa i drogowa Jeziora Nyskiego
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2015 Utworzono: 11.05.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia na osiedlu po lewej stronie w Głębinowie – I
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej : - wła
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej : - dzi
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej działkę
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – etap II
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Budowa sceny na boisku sportowym w sołectwie Iława- etap I
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2015 Utworzono: 07.05.2015
Konserwacja kanału Młynówka wraz z utrzymaniem oraz konserwacja i utrzymanie rowu doprowadzającego
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2015 Utworzono: 05.05.2015
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2015 Utworzono: 30.04.2015
Budowa dróg w mieście – Budowa i przebudowa ul. Morcinka w Nysie – II etap
- Przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2015 Utworzono: 30.04.2015
Naprawa koszy ulicznych lub ich elementów wraz z montażem
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2015 Utworzono: 29.04.2015
Konserwacja i utrzymanie kanału Bielawka na odcinku od ul. Racławickiej do II bramy Ogródków Dzia
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2015 Utworzono: 29.04.2015
Dostawa koszy ulicznych lub ich elementów wraz z montażem uwzględnionym w cenie kosza.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2015 Utworzono: 29.04.2015
Zakup pięciu donic kaskadowych wraz z obsadą i dostawą
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2015 Utworzono: 29.04.2015
Konserwacja i utrzymanie rowu fortecznego
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2015 Utworzono: 29.04.2015
Remont rowu melioracyjnego na działce nr ewid. 285 w Iławie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2015 Utworzono: 27.04.2015
Przebudowa drogi w Kopernikach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
Kompleksowa obsługa stoiska informacyjno-edukacyjnego w plenerze
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu) na zadaniu : „Przebudowa
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2015 Utworzono: 22.04.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Kępnicy
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2015 Utworzono: 22.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Wyszkowie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2015 Utworzono: 17.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Wyszkowie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2015 Utworzono: 17.04.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych – Remont mieszkań komunalnych:
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2015 Utworzono: 17.04.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Przełęk – etap V
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 5000 promocyjnych zakładek do książki projektu PN. Termomoderni
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Regulicach- Budowa dróg na obszarach wiejskich
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2015 Utworzono: 14.04.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Hajdukach Nyskich - Budowa dróg na obszarach wiejskich
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2015 Utworzono: 14.04.2015
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2015 Utworzono: 13.04.2015
Zaprojektowanie, wykonanie, montaż tablicy pamiątkowej projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoł
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2015 Utworzono: 13.04.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej od nr 58 do 138 w Jędrzych
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2015 Utworzono: 13.04.2015
Przeprowadzenie 40 półtoragodzinnych warsztatów dotyczących gospodarki odpadami
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2015 Utworzono: 09.04.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2015 Utworzono: 09.04.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej
pn.„Dni Nysy 2015" - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym.
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2015 Utworzono: 08.04.2015
Budowa dróg w mieście – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Nysie –
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2015 Utworzono: 07.04.2015
Wykonanie letniej obsady kwiatowej na terenie miasta Nysa w roku 2015
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2015 Utworzono: 07.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogowego na nowym osiedlu w Głębinowie (po p
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015
Oświetlenie placu zabaw i boiska w Hanuszowie:
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2015 Utworzono: 31.03.2015
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Prusa w Nysie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2015 Utworzono: 31.03.2015
„Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych”
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
Aktualizacja: 30.03.2015 Utworzono: 30.03.2015
UTRZYMANIE URZĄDZEŃ WODNYCH NA TERENIE I i II CZĘŚCI PARKU MIEJSKIEGO W NYSIE W 2015r
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015
Sześciokrotne wykonanie spektaklu teatralnego w charakterze bajki o tematyce ekologicznej dla około
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015
OBSŁUGA TECHNICZNA, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ FONTANNY TRYTONA PRZY ULICY BRACKIEJ ORAZ FO
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015
Plac taneczny z zadaszeniem przy Wiejskim Centrum Kultury w Kopernikach – zakończenie zadania
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2015 Utworzono: 19.03.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2015 Utworzono: 19.03.2015
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konradowej – remont pokrycia dachu
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2015 Utworzono: 19.03.2015
Zagospodarowanie placu sportowo rekreacyjnego w Goświnowicach- etap
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2015 Utworzono: 19.03.2015
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nysie
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2015 Utworzono: 16.03.2015
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- przetarg nieograniczony. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzenia czynności powtórzonych.
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2015 Utworzono: 08.01.2015
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2014 Utworzono: 31.12.2014
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placó
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2014 Utworzono: 30.12.2014
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2014 Utworzono: 30.12.2014
OPS NYSA - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych OPS w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2014 Utworzono: 23.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2014 Utworzono: 23.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr III w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2014 Utworzono: 23.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2014 Utworzono: 23.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr II w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2014 Utworzono: 23.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2014 Utworzono: 23.12.2014
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8.000.000,00 zł.
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2014 Utworzono: 18.12.2014
OPS - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKA
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2014 Utworzono: 04.12.2014
Budowa drogi bocznej do ulicy Szkolnej w Goświnowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2014 Utworzono: 03.12.2014
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organiz
- przetart nieogranioczony
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2014 Utworzono: 25.11.2014
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2014 Utworzono: 07.11.2014
Opracowanie Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2014 Utworzono: 28.08.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2014 Utworzono: 28.08.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2014 Utworzono: 28.08.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2014 Utworzono: 28.08.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2014 Utworzono: 25.08.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2014 Utworzono: 24.07.2014
Budowa dróg wiejskich – budowa drogi w Niwnicy – budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2014 Utworzono: 23.07.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga w Konradowej - etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2014 Utworzono: 14.07.2014
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2014 Utworzono: 10.07.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Skorochów – ciąg pieszo – rowerowy etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2014 Utworzono: 26.06.2014
NZN Sp. z o.o. - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2014 Utworzono: 18.06.2014
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice –III etap robót
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2014 Utworzono: 06.06.2014
Ścieżki rowerowe – budowa ścieżki w ul. Powstańców Śląskich w Nysie – I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2014 Utworzono: 05.06.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Kępnicy – II etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2014 Utworzono: 04.06.2014
Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- III etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2014 Utworzono: 28.05.2014
OPS - Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS
- po czynnościach powtórzonych
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014
OPS Nysa - Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2014 Utworzono: 15.05.2014
Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej – II etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2014 Utworzono: 15.05.2014
Budowa drogi do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2014 Utworzono: 09.05.2014
Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekty przedszkolny – III etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2014 Utworzono: 05.05.2014
Budowa dróg w mieście – budowa oświetlenia na przy ulicy Wiosennej w Nysie II etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2014 Utworzono: 30.04.2014
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2014-2017
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2014 Utworzono: 25.04.2014
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2014-2017
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2014 Utworzono: 25.04.2014
Budowa dróg w mieście – budowa oświetlenia na osiedlu przy ulicy Mickiewicza – Powstańców Śląskich w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2014 Utworzono: 24.04.2014
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2014 Utworzono: 24.04.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi gminnej w Kubicach - etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2014 Utworzono: 11.04.2014
Budowa dróg w mieście - Budowa i przebudowa drogi w ul.Morcinka w Nysie - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2014 Utworzono: 07.04.2014
Dokumentacja projektowa budowy dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „INV
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2014 Utworzono: 01.04.2014
Dostawa maty gimnastycznej do Zespołu Szkół Sportowych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2014 Utworzono: 01.04.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich – przebudowa drogi w Jędrzychowie ul. Wiejska – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2014 Utworzono: 28.03.2014
Budowa dróg w mieście – chodniki w ul. Żeromskiego - Sienkiewicza - Osmańczyka-Mickiewicza w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2014 Utworzono: 27.03.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Niwnicy – V etap – odcinek A- B
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2014 Utworzono: 25.03.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich – przebudowa drogi w Domaszkowicach
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2014 Utworzono: 25.03.2014
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Stawowej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2014 Utworzono: 24.03.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich – przebudowa drogi w Białej Nyskiej ul. Kamienna – etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2014 Utworzono: 24.03.2014
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2014-2017
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2014 Utworzono: 06.03.2014
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2014-2017
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2014 Utworzono: 06.03.2014
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2014-2017
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2014 Utworzono: 06.03.2014
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2014-2017
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2014 Utworzono: 06.03.2014
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w latach 2014-2017
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2014 Utworzono: 06.03.2014
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenie zieleniu miast i gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2014 Utworzono: 24.02.2014
Wspólna kampania promocyjna projektu pn. FortFan
- markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn-Koźle” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2014 Utworzono: 20.02.2014
Notatka z wyboru wykonawcy
W dniu 04.02.2014 roku dokonano wyboru wykonawcy tablicy informacyjnej projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie”.
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2014 Utworzono: 19.02.2014
Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2014 Utworzono: 14.02.2014
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placó
- przetarg nieograniczony czynności powtórzone
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2014 Utworzono: 28.01.2014
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników,parkingów, placów ora
przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2013 Utworzono: 31.12.2013
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy , zmieniających decyzję o warunkach zabudowy o o
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2013 Utworzono: 24.12.2013
SP Nr 3 - Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2013 Utworzono: 23.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2013 Utworzono: 23.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie II części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2013 Utworzono: 23.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2013 Utworzono: 23.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr III w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2013 Utworzono: 23.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr II w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2013 Utworzono: 23.12.2013
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2013 Utworzono: 23.12.2013
OPS Nysa - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2013 Utworzono: 10.12.2013
OPS Nysa - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych OPS w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2013 Utworzono: 06.12.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie – zakup i montaż dwóch segmentów kontenerów szatniowych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2013 Utworzono: 02.12.2013
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8.889.000,00 zł.
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2013 Utworzono: 02.12.2013
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2013 Utworzono: 22.11.2013
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- PRZETARG IEOGRANICZONY. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Inwestujemy w Twoją przyszłość.

więcej...
Aktualizacja: 20.11.2013 Utworzono: 20.11.2013
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2013 Utworzono: 07.11.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie – budowa przyłączy wod.-kan. oraz elektrycznego do budynku szatniow
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2013 Utworzono: 05.11.2013
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2013 Utworzono: 05.11.2013
Dostawa stoisk (kramów) oraz sceny (estrady)
- w ramach realizowanej operacji „Jarmarki – nowym produktem wzmacniającym tożsamość nyskich sołectw oraz szansą na rozwój i zachowanie tradycji ludowych”- działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na tata 2007-2013 - PRZETARG NI
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2013 Utworzono: 25.10.2013
Wykonanie drogi tymczasowej na terenie byłego poligonu
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2013 Utworzono: 03.10.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym pn.:
Modernizacja sanitariatów w budynku Gimnazjum nr 2 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2013 Utworzono: 25.09.2013
Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych Przedszkolu nr 8 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2013 Utworzono: 19.09.2013
Plac zabaw na osiedlu Rodziewiczówny w Nysie zakup i montaż nowych urządzeń
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2013 Utworzono: 16.09.2013
Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lipowej – wykonanie sanitariatów na parterze oraz przebudowa stro
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2013 Utworzono: 16.09.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą towar
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2013 Utworzono: 05.09.2013
Budowa dróg w mieście - rozbudowa skrzyżowania w obrębie ulic Asnyka i Kraszewskiego oraz przebudowa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2013 Utworzono: 30.08.2013
OPS NYSA
- SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA - przetarg nieograniczony


więcej...
Aktualizacja: 21.08.2013 Utworzono: 21.08.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Kępnicy – I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2013 Utworzono: 06.08.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Przełęk – IV etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2013 Utworzono: 06.08.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Radzikowice
- przetarg nieograniczone
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2013 Utworzono: 31.07.2013
Budowa dróg wiejskich – budowa drogi w Niwnicy – IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2013 Utworzono: 30.07.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich – przebudowa drogi w Białej Nyskiej ul.Kamienna - etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2013 Utworzono: 30.07.2013
Budowa dróg w mieście – budowa ulicy Strzelców Bytomskich wraz z odwodnieniem oraz przełożeniem o
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2013 Utworzono: 26.07.2013
Budowa drogi w Alei Wojska Polskiego w Nysie – IX etap
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2013 Utworzono: 08.07.2013
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice – II etap robót
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2013 Utworzono: 08.07.2013
Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej- I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2013 Utworzono: 21.06.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. 11 Listopada w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2013 Utworzono: 13.06.2013
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie – budowa zatoki autobusowej i przebudowa og
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2013 Utworzono: 13.06.2013
Odbieranie Odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z teren
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2013 Utworzono: 10.06.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Zawiszy Czarnego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2013 Utworzono: 06.06.2013
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2013 Utworzono: 06.06.2013
Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2013 Utworzono: 04.06.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich- budowa drogi wraz z odwodnieniem i zjazdami do posesji w Wierzbi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2013 Utworzono: 29.05.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich – przebudowa drogi w Jędrzychowie ul. Wiejska – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2013 Utworzono: 29.05.2013
Ścieżki rowerowe - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
Budowa dróg w mieście - skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2013 Utworzono: 09.05.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Skorochów - ciąg pieszo-rowerowy etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2013 Utworzono: 02.05.2013
Budowa dróg w mieście – budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2013 Utworzono: 02.05.2013
Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2013 Utworzono: 30.04.2013
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2013 Utworzono: 29.04.2013
Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewienia znajdujące się na terenie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Budowa oświetlenia w mieście i gminie - zasilanie i oświetlenie boiska sportowego w Iławie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2013 Utworzono: 04.04.2013
Budowa dróg w mieście - przebudowa ulicy 22 Stycznia w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2013 Utworzono: 03.04.2013
Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew na terenie gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2013 Utworzono: 31.01.2013
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2013 Utworzono: 31.01.2013
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2012 Utworzono: 28.12.2012
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2012 Utworzono: 28.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu III w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2012 Utworzono: 28.12.2012
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2012 Utworzono: 28.12.2012
OPS NYSA - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w N
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2012 Utworzono: 28.12.2012
Utrzymanie czystości poprzez – zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w N
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2012 Utworzono: 28.12.2012
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2012 Utworzono: 28.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu II w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2012 Utworzono: 24.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2012 Utworzono: 24.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu I w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2012 Utworzono: 24.12.2012
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2012 Utworzono: 24.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2012 Utworzono: 24.12.2012
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2012 Utworzono: 07.12.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2012 Utworzono: 03.12.2012
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2012 Utworzono: 26.11.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 zł
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2012 Utworzono: 23.11.2012
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2012 Utworzono: 19.11.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2012 Utworzono: 13.11.2012
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych
- biorących udział w projekcie systemowym pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - PRZETARG NIEOGRANI
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2012 Utworzono: 30.10.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie – budowa dodatkowych miejsc postojowych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2012 Utworzono: 19.10.2012
Dostawa serwera oraz zintegrowanej konsoli KVM
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2012 Utworzono: 16.10.2012
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmieniających decyzję o warunkach zabudowy (...)
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2012 Utworzono: 15.10.2012
Usługa edukacyjna
- polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu określonych zajęć indywidualizujących proces nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa w okresie od 01.11.2012 r. do 30.06.2013 r.w ramach projektu systemowego „Program ind
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2012 Utworzono: 12.10.2012
Dostawa pomocy dydaktycznych
- w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła - PRZETAG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Budowa Fitness Parku przy Al. Lompy w Nysie - I etap.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2012 Utworzono: 14.09.2012
Naprawa nawierzchni schodów zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych,
naprawa pokrycia dachów w gimnazjum nr 1 w Nysie, ul.Chodowieckiego 7 - przetarg nieograniczony


więcej...
Aktualizacja: 29.08.2012 Utworzono: 29.08.2012
Budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś w Nysie – budowa drogi w ulicy Herlinga Grudzińskiego
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2012 Utworzono: 08.08.2012
Monitoring miejski – budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa – etap II – etap reali
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2012 Utworzono: 03.08.2012
Wykonanie utwardzenia placu szkolnego, chodnika i schodów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niwnicy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2012 Utworzono: 01.08.2012
Remont dwóch sanitariatów w Zespole Szkół Sportowych w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej 4
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2012 Utworzono: 01.08.2012
Budowa dróg w mieście - przebudowa ulicy 22 Stycznia w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2012 Utworzono: 31.07.2012
Budowa drogi bocznej do ulicy Mickiewicza w Nysie
- przetarg nieigraniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2012 Utworzono: 30.07.2012
Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2012 Utworzono: 12.07.2012
Dostawa pomostu pływającego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2012 Utworzono: 12.07.2012
Monitoring miejski – budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa – etap II – etap reali
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2012 Utworzono: 05.07.2012
Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach – I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2012 Utworzono: 15.06.2012
Dostawa wieży ratowniczej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2012 Utworzono: 08.06.2012
Budowa dróg na obszarach wiejskich – odwodnienie dróg w Iławie – I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2012 Utworzono: 05.06.2012
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Sękowicach – IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2012 Utworzono: 04.06.2012
Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2012 Utworzono: 29.05.2012
Dostawa kolumn natryskowych - 2 sztuki
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2012 Utworzono: 22.05.2012
Budowa drogi w ulicy Piotra Skargi w Nysie
- PRZETARG nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2012 Utworzono: 10.05.2012
Dostawa widowni
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2012 Utworzono: 10.05.2012
Dostawa urządzenia do czyszczenia plaży
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2012 Utworzono: 09.05.2012
Dostawa aeratora
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2012 Utworzono: 09.05.2012
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych – instalacja klimatyzacji – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2012 Utworzono: 02.05.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2012 Utworzono: 14.03.2012
Utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2012 Utworzono: 07.03.2012
Promocja Gminy Nysa przez ludowe kluby sportowe w dyscyplinie piłka nożna prowadzące rozgrywki co na
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2012 Utworzono: 07.03.2012
Wykonanie monitoringu na obiekcie: wieża ciśnień w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2012 Utworzono: 05.03.2012
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2012 Utworzono: 23.02.2012
Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w tym decyzji odmownych i decyzji zmieni
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2012 Utworzono: 08.02.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2012 Utworzono: 09.01.2012
Utrzymanie czystości poprzez – zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w N
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2011 Utworzono: 30.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2011 Utworzono: 28.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2011 Utworzono: 28.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr III Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2011 Utworzono: 16.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na trenie II części parku miejskiego.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2011 Utworzono: 16.12.2011
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych
- OPS NYSA - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2011 Utworzono: 14.12.2011
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2011 Utworzono: 14.12.2011
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
Opracowanie analiz architektoniczno – urbanistycznych oraz decyzji o warunkach zabudowy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2011 Utworzono: 30.11.2011
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organiza
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2011 Utworzono: 28.11.2011
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organiza
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2011 Utworzono: 24.11.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych – instalacja klimatyzacji –I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2011 Utworzono: 24.11.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2011 Utworzono: 17.11.2011
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2011 Utworzono: 27.10.2011
Promocyjne kalendarze planszowe
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2011 Utworzono: 17.10.2011
Remont drogi gminnej nr 106732 O – ul. Wincentego Pola w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2011 Utworzono: 19.09.2011
Remont wewnętrznej drogi gminnej bocznej do ul. Bohaterów Warszawy - dz. nr 12/1, 12/2 i 77 k.m. 31
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2011 Utworzono: 19.09.2011
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu „Radosna Szkoła”
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2011 Utworzono: 16.09.2011
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie-etap: nawierzchnie placó
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2011 Utworzono: 02.09.2011
Wycinka drzew i zakrzaczeń, wykoszenie traw rosnących na ziemnej konstrukcji Fortu – Reduta Kardynal
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2011 Utworzono: 01.09.2011
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w ulicy Kruczkowskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2011 Utworzono: 19.08.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych – rozbudowa instalacji elektrycznej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2011 Utworzono: 19.08.2011
Wykoszenie traw oraz wycinka drzew i zakrzaczeń z terenu działek gminnych nr 1, 2, 3, 4 o powierzchn
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2011 Utworzono: 17.08.2011
Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2011 Utworzono: 04.08.2011
Raport dot. poziomu satysfakcji klientów z usług Urzędu Miejskiego w Nysie
- w trybie zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2011 Utworzono: 01.08.2011
Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie w ramach projektu "Po(d)stawa urzędnik
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2011 Utworzono: 26.07.2011
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej w Nysie - II etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2011 Utworzono: 07.07.2011
Odnowienie pomieszczeń w obrębie oddziału żłobkowego w budynku Przedszkola nr 14 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2011 Utworzono: 07.07.2011
Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2011 Utworzono: 22.06.2011
Wyżywienie wojsk w czasie trwania Dni Twierdzy Nysa 2011
- zaproszenie od złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2011 Utworzono: 17.06.2011
Remont dróg gminnych: ul. Mariackiej (nr 106858 O) i ul. Sucharskiego (nr 106737 O) w Nysie – Etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2011 Utworzono: 15.06.2011
Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni przy Szkole Pod
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2011 Utworzono: 15.06.2011
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- wyniki postępowania
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2011 Utworzono: 14.06.2011
Remont elementów elewacji i pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011
Budowa ścieżki rowerowej w Nysie – I etap robót
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011
Adaptacja budynku przy Gimnazjum nr 2 w Nysie
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych – wykonanie przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011
Remont sanitariatów w oddziale Zespołu Szkół Sportowych przy Al. Wojska Polskiego 4 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2011 Utworzono: 01.06.2011
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2011- 2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2011 Utworzono: 20.05.2011
Wywóz nieczystości stałych z placówek oświatowych Gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2011 Utworzono: 12.05.2011
Przebudowa dróg bocznych do ulicy Orląt Lwowskich w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2011 Utworzono: 10.05.2011
Rozbudowa oświetlenia drogowego odcinków dróg w Jędrzychowie- ulice Radzikowicka i Chełmońskiego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2011 Utworzono: 05.05.2011
Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopernikach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2011 Utworzono: 05.05.2011
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2011-2014
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2011 Utworzono: 26.04.2011
Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie
- zawiadomienie - CZYNNOŚCI POWTÓRZONE
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2011 Utworzono: 22.04.2011
Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Gimnazjum Nr 1 w Nysie w celu likwidacji barier architekt
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2011 Utworzono: 20.04.2011
Usługi szkoleń zawodowych
- w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1

więcej...
Aktualizacja: 20.04.2011 Utworzono: 20.04.2011
Rewitalizacja Rynku w Nysie – przebudowa odcinka ul. Krzywoustego od Rynku do Wieży Ziębickiej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2011 Utworzono: 14.04.2011
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2011 Utworzono: 13.04.2011
Nasadzenie drzew na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- unieważnienie postępowania
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2011 Utworzono: 07.04.2011
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- unieważnienie postępowania
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2011 Utworzono: 07.04.2011
Budowa przepustu drogowego na cieku Cielnica w ciągu drogi transportu rolnego w Goświnowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2011 Utworzono: 06.04.2011
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym Parku w Białej Nyskiej poprzez usunięcie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2011 Utworzono: 28.03.2011
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieni
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2011 Utworzono: 25.03.2011
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym Parku w Białej Nyskiej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2011 Utworzono: 22.03.2011
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2011-2013.
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2011 Utworzono: 22.03.2011
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chełmońskiego w Nysie – I etap,
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2011 Utworzono: 04.03.2011
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2011 Utworzono: 04.03.2011
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2011-2013
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2011 Utworzono: 24.02.2011
Przebudowa drogi w ulicy Wita Stwosza i Placu Staromiejskim w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2011 Utworzono: 18.02.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 3 w Nysie, zgodnie z założeniami do projektu „Op
- przetatarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2011 Utworzono: 10.02.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie, zgodnie z założeniami do pr
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2011 Utworzono: 09.02.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 1 w Nysie, zgodnie z założeniami do projektu „Op
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2011 Utworzono: 02.02.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie, zgodnie z założeniami do pr
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2011 Utworzono: 02.02.2011
Naprawa dróg gminnych utwardzonych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2011-2013
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2011 Utworzono: 02.02.2011
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w latach 2011-2013
- przetarg niegraniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2011 Utworzono: 01.02.2011
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2011 Utworzono: 27.01.2011
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2011 Utworzono: 27.01.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w częściach i rejonach w Nysie, oraz utrzymanie czystości na
- przetargi nieograniczone
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2010 Utworzono: 10.12.2010
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2010 Utworzono: 07.12.2010
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2010 Utworzono: 07.12.2010
Kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 zł
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2010 Utworzono: 24.11.2010
Remont samochodu pożarniczego typu GCBA na podwoziu Jelcz 004 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rus
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2010 Utworzono: 18.11.2010
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2010 Utworzono: 26.10.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie- etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2010 Utworzono: 15.10.2010
Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia gaśniczego wraz z systemem detekcji, sygnalizacji i
- zapytanie o cenę
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2010 Utworzono: 06.10.2010
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku Miejskim cz.1 w Nysie poprzez usunięcie posus
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2010 Utworzono: 05.10.2010
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2010 Utworzono: 30.09.2010
Sprzedaż opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2010 Utworzono: 16.09.2010
Remont pokrycia dachu i sanitariatów w oddziale przedszkolnym w Kępnicy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2010 Utworzono: 10.09.2010
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta Ny
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2010 Utworzono: 09.09.2010
Modernizacja ogrzewania w wiejskim domu kultury w Złotogłowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2010 Utworzono: 07.09.2010
Remont dróg gminnych : ul. Mariacka (nr 106858 O ) i ul. Sucharskiego ( nr 106737 O ) w Nysie– etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2010 Utworzono: 03.09.2010
Remont drogi równoległej do ulicy Piastowskiej w Nysie Dz. Nr 50 , 54 km 15
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2010 Utworzono: 01.09.2010
Wyprodukowanie i dostarczenie 7 szt. fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu „Zakup taboru
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2010 Utworzono: 31.08.2010
Budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś w Nysie – I etap.
- przetarg ograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2010 Utworzono: 19.08.2010
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2010 Utworzono: 19.08.2010
Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie w ramach programu „Radosna Szkoła”
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2010 Utworzono: 17.08.2010
Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie ul. Bolesława Prusa 14
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2010 Utworzono: 17.08.2010
Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nysie w celu likwidacji barier
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2010 Utworzono: 12.08.2010
Modernizacja ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Lipowej
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2010 Utworzono: 30.07.2010
Budowa drogi do cmentarza w Domaszkowicach
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2010 Utworzono: 23.07.2010
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2010 Utworzono: 21.07.2010
Kompleksowa ochrona imprezy „Dni Twierdzy Nysa 2010”
- zawiadomienie o wyborze wykonawcy w trybie zaproszenia do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2010 Utworzono: 16.07.2010
Dostawa wraz z transportem i montażem wyposażenia biurowego Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zapytanie o cenę
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2010 Utworzono: 01.07.2010
Budowa ulicy bocznej do ulicy Kolejowej w Goświnowicach.
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2010 Utworzono: 01.07.2010
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku Miejskim cz.1 w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2010 Utworzono: 22.06.2010
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu GMINY NYSA
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2010 Utworzono: 21.05.2010
Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka
- zawiadomienie o wyborze
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2010 Utworzono: 17.05.2010
Ocena warunków geotermalnych na podstawie badań geofizycznych - magnetotellurycznych oraz termiki po
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2010 Utworzono: 17.05.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie
- zawiadomienie o wyborze
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2010 Utworzono: 12.05.2010
Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieni
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2010 Utworzono: 06.05.2010
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz biurowym
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2010 Utworzono: 06.05.2010
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na inwestycji : „Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2010 Utworzono: 06.05.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Inkubatora
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2010 Utworzono: 06.05.2010
Budowa skateparku w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2010 Utworzono: 27.04.2010
Przebudowa drogi w ulicy Gałczyńskiego w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2010 Utworzono: 21.04.2010
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańc
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2010 Utworzono: 21.04.2010
BUDOWA oświetlenia drogowego w ulicy Karpackiej
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2010 Utworzono: 21.04.2010
Remont schroniska dla zwierząt w Konradowej
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2010 Utworzono: 20.04.2010
Usługi szkoleń zawodowych
- zawiadomienie o wyborze
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2010 Utworzono: 06.04.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2010 Utworzono: 30.03.2010
Remont Wieży Wrocławskiej w Nysie – II etap,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystnijeszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2010 Utworzono: 10.03.2010
Remont i konserwacja reliktów muru obronnego przy ulicy Chodowieckiego w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystnijeszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2010 Utworzono: 10.03.2010
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Otmuchowskiej w Nysie -VII etap
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2010 Utworzono: 10.03.2010
Budowa drogi w ulicy Andersa i Kołłątaja w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2010 Utworzono: 08.03.2010
Budowa ulicy Dubois i Nowowiejskiej w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2010 Utworzono: 16.02.2010
Gościniec Skorochowski
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2010 Utworzono: 12.02.2010
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2009 Utworzono: 31.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2009 Utworzono: 23.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2009 Utworzono: 18.12.2009
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2009 Utworzono: 18.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II w Nysie.
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2009 Utworzono: 18.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2009 Utworzono: 18.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr III w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2009 Utworzono: 18.12.2009
Utrzymanie czystości poprzez – zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2009 Utworzono: 18.12.2009
Usługa wykonywania badań laboratoryjnych
na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Nysie - zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2009 Utworzono: 17.12.2009
Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2009 Utworzono: 16.12.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2009 Utworzono: 10.12.2009
Budowa dróg w ulicach: Iwaszkiewicza, Kisielewskiego, Gombrowicza,
Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka w Nysie - II etap - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2009 Utworzono: 20.11.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy Reducie Króliczej w
w ulicach : Azaliowej, Kalinowej Leszczynowej i Berberysowej - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2009 Utworzono: 20.11.2009
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2009-2010
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2009 Utworzono: 02.11.2009
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nysa
i zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2009 Utworzono: 21.10.2009
Przebudowa rowu melioracyjnego w Iławie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2009 Utworzono: 20.10.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Asnyka oraz budowy
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2009 Utworzono: 20.10.2009
Dostawa sprzętu mechanicznego do obsługi sezonowego przenośnego lodowiska
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2009 Utworzono: 12.10.2009
Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w lokalach mieszkalnych,
użytkowych, klatkach schodowych i magazynach w budynku mieszkalno – usługowym położonym w Nysie przy ul. Słowiańskiej 21-23 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2009 Utworzono: 15.09.2009
Remont dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 33/112; 33/108, 33/147, 33/143 k.m. 4 na osiedlu przy ul. P
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2009 Utworzono: 15.09.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
- ( w tym decyzji odmownych) i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi w ilości 50 sztuk - przetarg nieograniczony z dnia 07 września 2009 r.


więcej...
Aktualizacja: 14.09.2009 Utworzono: 14.09.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
- (w tym decyzji odmownych) i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi w ilości 50 sztuk - przetarg nieograniczony z dnia 04 września 2009 r.

więcej...
Aktualizacja: 14.09.2009 Utworzono: 14.09.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy Reducie Króliczej w
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2009 Utworzono: 02.09.2009
Rewitalizacja kamienic przy ulicy Kramarskiej 12/14 w Nysie (renowacja elewacji budynku)
- zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2009 Utworzono: 02.09.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku B
- WSPL Nysa ul. Kościuszki - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2009 Utworzono: 01.09.2009
Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie ulic Dubois – Karpacka etap Ib
- budowa drogi w ulicy Karpackiej. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2009 Utworzono: 26.08.2009
Sprzedaż opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2009 Utworzono: 21.08.2009
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie ul. Aleja Wojska Polskiego
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2009 Utworzono: 06.08.2009
Kompleksowa dostawa i instalacja nowego sezonowego przenośnego lodowiska o wymiarach 20m x 40m
chło¬dzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie oraz maszyny do pielęgnacji lodu - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2009 Utworzono: 06.08.2009
kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie ulic Dubois – Karpacka etap I a – bud
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2009 Utworzono: 06.08.2009
Studium wykonalności dla zadania „Zakup taboru autobusowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyj
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2009 Utworzono: 04.08.2009
Remont drogi gminnej ul. Kasprowicza (nr 106722 O) w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2009 Utworzono: 03.08.2009
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – II etap
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2009 Utworzono: 03.08.2009
Modernizacja świetlicy w Wierzbięcicach
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2009 Utworzono: 29.06.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku B w Gim. Nr 3 przy ul.Kościuszki w Nysie na
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2009 Utworzono: 24.06.2009
Remont Wieży Wrocławskiej w Nysie – I etap.
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 17.06.2009 Utworzono: 17.06.2009
Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2009 Utworzono: 17.06.2009
Rozbudowa istniejącego środowiska infrastruktury informatycznej
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2009 Utworzono: 17.06.2009
Budowa drogi w ulicy Parkowej w Białej Nyskiej
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2009 Utworzono: 10.06.2009
Remont dróg i chodników, filarków międzyokiennych w Przedszkolu nr 14
- zwwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2009 Utworzono: 08.06.2009
Modernizacja krytej pływalni w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2009 Utworzono: 05.06.2009
Budowa ulicy bocznej do ulicy Witkiewicza w Nysie – I etap
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Zagospodarowanie podwórka przy ulicy Sucharskiego w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Remont szaletu miejskiego w Nysie ul. Lompy
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2009 Utworzono: 28.05.2009
Remont kuchni – II etap w Przedszkolu nr 8 w Nysie ul. Tkacka 2
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2009 Utworzono: 28.05.2009
Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 3 w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2009 Utworzono: 28.05.2009
Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej.
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2009 Utworzono: 14.05.2009
Budowa drogi w ulicy Szymanowskiego i bocznej do ulicy Krasickiego w Nysie
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2009 Utworzono: 04.05.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (...
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej...
Aktualizacja: 04.05.2009 Utworzono: 04.05.2009
Remont drogi gminnej nr 106750 O - ul.Reymonta w Nysie – II etap.
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


więcej...
Aktualizacja: 04.05.2009 Utworzono: 04.05.2009
Budowa drogi do cmentarza w Goświnowicach
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2009 Utworzono: 28.04.2009
Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzkiej i Rejtana w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2009 Utworzono: 28.04.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Porzeczkowej, Bukszpanowej, Leszczynowej, Berberys
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej...
Aktualizacja: 28.04.2009 Utworzono: 28.04.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy ulicy gen. Fieldorfa
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
Aktualizacja: 28.04.2009 Utworzono: 28.04.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2009 Utworzono: 17.04.2009
Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieni
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2009 Utworzono: 17.04.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej klientów OPS w Nysie - Prawo j
- OPS NYSA
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2009 Utworzono: 15.04.2009
Wykonanie muru oporowego przy budynku komunalnym w Domaszkowicach Nr 47.
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2009 Utworzono: 08.04.2009
Remont nawierzchni trawiastej boiska przy Szkole Podstawowej w Niwnicy
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2009 Utworzono: 08.04.2009
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kubicach
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2009 Utworzono: 02.04.2009
Budowa dróg w Dzielnicy Górna Wieś w Nysie – II etap
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2009 Utworzono: 26.03.2009
Budowa ulicy Traugutta w Nysie - etap X
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2009 Utworzono: 26.03.2009
Przeudowa ulicy Sanockiej w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2009 Utworzono: 26.03.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej klientów OPS w Nysie
- Zadanie realizowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet - VII Promocja integracji społecznej
- Działanie - 7.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji
Poddziałanie - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywne

więcej...
Aktualizacja: 20.03.2009 Utworzono: 20.03.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
-
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2009 Utworzono: 06.03.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2009 Utworzono: 11.02.2009
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2009 Utworzono: 10.02.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodziewiczówny – Opawskiej w Nysie etap I

więcej...
Aktualizacja: 05.02.2009 Utworzono: 05.02.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicach Dunikowskiego, Witkiewicza, Braci Gierymskich w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2009 Utworzono: 05.02.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa ulicy bocznej do ulicy Chełmońskiego 37-39 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2009 Utworzono: 05.02.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- przetargi nieograniczone
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2009 Utworzono: 03.02.2009
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- utrzymanie czystości poprzez – zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic,
chodników i parkingów w Nysie


więcej...
Aktualizacja: 29.12.2008 Utworzono: 29.12.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na potrzeby samochodów stanowiących własność gminy Nysa, w tym samochody Urzędu Miejskiego w Nysie, Straży Miejskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2008 Utworzono: 19.12.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2008 Utworzono: 17.12.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2008 Utworzono: 16.12.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr I w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr II w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na trenie II części parku miejskiego w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr III w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- utrzymanie zieleni niskiej i czystości na trenie I części parku miejskiego w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Budowa przepustu drogowego w ulicy Grunwaldzkiej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2008 Utworzono: 21.11.2008
ZAWIADOMIENIE O WYORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa i jej jednostek organizacyjnych.
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2008 Utworzono: 06.11.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2008-2009
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2008 Utworzono: 04.11.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Chodowieckiego – Marcinkowskiego w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2008 Utworzono: 03.11.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Remont ogrodzenia, zagospodarowanie terenu wokół boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie przy ul. Krawieckiej.

więcej...
Aktualizacja: 17.10.2008 Utworzono: 17.10.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

więcej...
Aktualizacja: 15.10.2008 Utworzono: 15.10.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Budowa infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 – I etap

więcej...
Aktualizacja: 15.10.2008 Utworzono: 15.10.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- budowa alejek na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2008 Utworzono: 13.10.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej.

więcej...
Aktualizacja: 10.10.2008 Utworzono: 10.10.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- dostawa i montaż ośmiu systemów monitoringu wizyjnego w szkołach - przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2008 Utworzono: 08.10.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- remont drogi gminnej nr 106750 O ul.Reymonta w Nysie - etap I.
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2008 Utworzono: 01.10.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- uzupełnienie uzbrojenia ul.Waryńskiego w Nysie w sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I - przetarg ograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2008 Utworzono: 15.09.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- dostawa samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 10.09.2008 Utworzono: 10.09.2008
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w raz z załącznikami graficznymi w ilości 100 sztuk
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2008 Utworzono: 03.09.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – I etap.
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2008 Utworzono: 21.08.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w SP nr 10 przy ul. 11-go Listopada w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2008 Utworzono: 21.08.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery
- Budowa ulicy bocznej do ulicy Łąkowej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2008 Utworzono: 21.08.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Remont drogi gminnej nr 106853 O ul. Kwiatowej w NYSIE
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2008 Utworzono: 12.08.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Remont drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Polnej w Goświnowicach
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2008 Utworzono: 12.08.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 3 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2008 Utworzono: 12.08.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 6 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2008 Utworzono: 12.08.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- budowa łącznika przy ulicy Bielawskiej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2008 Utworzono: 30.07.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Remont elewacji budynku i placu przed budynkiem świetlicy w Domaszkowicach.
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2008 Utworzono: 29.07.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont elewacji kościoła P.W. ŚW. MIKOŁAJA w WIERZBIĘCICACH - wykonanie prac remontowo-zabezpieczających wieżę kościoła.

więcej...
Aktualizacja: 16.07.2008 Utworzono: 16.07.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa dróg w mieście – dzielnica Górna Wieś – oświetlenie uliczne oraz uzupełnienia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2008 Utworzono: 14.07.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Nyskiego Domu Kultury


więcej...
Aktualizacja: 08.07.2008 Utworzono: 08.07.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i dokumentacji przetargowej według warunków FIDIC (tzw. „czerwony” FIDIC) dla zadania „Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa” – etap I.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2008 Utworzono: 03.07.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie – oświetlenie drogowe ulicy Orlej
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2008 Utworzono: 03.07.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Linia kablowa n/n oświetlenia wewnętrznych dróg gminnych
w terenie byłych koszar wojskowych przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 01.07.2008 Utworzono: 01.07.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- remont kuchni w przedszkolu nr 8 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2008 Utworzono: 19.06.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Budowa alei na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Złotogłowickiej w Nysie – I etap

więcej...
Aktualizacja: 19.06.2008 Utworzono: 19.06.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Budowa drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie – etap I


więcej...
Aktualizacja: 19.06.2008 Utworzono: 19.06.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Remont instalacji oświetleniowej sal gimnastycznych Gimnazjum nr 2 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2008 Utworzono: 19.06.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej klientów OPS w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2008 Utworzono: 13.06.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- zabudowa odcinka rowu odwadniającego teren NOR w Skorochowie
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2008 Utworzono: 12.06.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w raz z załącznikami graficznymi w ilości 100 sztuk
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2008 Utworzono: 12.06.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- przebudowa i zmiana przeznaczenia poddasza nieużytkowego istniejącego w budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Słowiańskiej 21 w Nysie, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2008 Utworzono: 12.06.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- opracowanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Nysie w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2008 Utworzono: 12.06.2008
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych oferty - przetargi nieograniczone na :
1.Remont oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowej
2.Wymiana solarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum nr 1 w Nysie
3.Remont podłóg drewnianych i malowanie wnętrz w Przedszkolu nr 1 w Nysie
4.Remont nawierzchni

więcej...
Aktualizacja: 05.06.2008 Utworzono: 05.06.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. Zwycięstwa i Krawieckiej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2008 Utworzono: 23.05.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie - II etap
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2008 Utworzono: 19.05.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- przełożenie rowu R-A2 oraz likwidacja R-A1 i R-A3 na terenie podstrefy WSSE w Nysie przy ul. Dubois
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2008 Utworzono: 15.05.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2008 Utworzono: 13.05.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2008 Utworzono: 13.05.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Otmuchowskiej w Nysie - etap V
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- zabrukowanie placu przy świetlicy w Kępnicy


więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum nr 1 w Nysie - budowa windy do przewozu osób niepełnosprawnych.

więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- budowa dróg w ulicach: Iwaszkiewicza, Kisielewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka w Nysie – I etap
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
oświetlenie drogi wiejskiej przy boisku sportowym oraz terenu boiska w Rusocinie Gm.Nysa
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2008 Utworzono: 08.05.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka na odcinku od oczyszczalni do rowu opaskowego oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławickiej do II bramy ogrodów działkowych
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2008 Utworzono: 24.04.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2008 Utworzono: 21.04.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- remont alejki w parku miejskim do fortu wodnego - III etap
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2008 Utworzono: 11.04.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Likwidacja byłej kotłowni przy ulicy B.Jarosława w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2008 Utworzono: 11.04.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- budowa drogi równoległej do drogi powiatowej w Głębinowie
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2008 Utworzono: 10.04.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- remont FONTANNY TRYTONA w Nysie, oraz przebudowa instalacji wodociągowej i elektrycznej
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2008 Utworzono: 10.04.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- selektywne opróżnianie 191 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa drogi w ulicy Braci Gierymskich w Nysie - II etap
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2008 Utworzono: 01.04.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Budowa drogi w ulicy Opawskiej w Nysie – I etap
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2008 Utworzono: 28.03.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2008 Utworzono: 14.03.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- naprawa dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2008-2010
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2008 Utworzono: 22.02.2008
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2008-2010
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2008 Utworzono: 22.02.2008
Zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty -
Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej Goświnowicach
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2008 Utworzono: 18.02.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- naprawa dróg gminnych o nawierzchni guntowej
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2008 Utworzono: 07.02.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2008-2010
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2008 Utworzono: 07.02.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2008 Utworzono: 07.02.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2008-2010
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2008 Utworzono: 07.02.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych wlatach 2008-2010
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2008 Utworzono: 07.02.2008
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2008-2010

więcej...
Aktualizacja: 30.01.2008 Utworzono: 30.01.2008
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- zawiadomienie o wyborze
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2007 Utworzono: 24.12.2007
Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2007 Utworzono: 24.12.2007
Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Nysa
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2007 Utworzono: 20.12.2007
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2007 Utworzono: 20.12.2007
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na potrzeby samochodów stanowiących własność gminy Nysa,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2007 Utworzono: 20.12.2007
Przebudowa drogi w ulicy Bazaltowej w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2007 Utworzono: 20.12.2007
Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie I części parku miejskiego
zawiadomienie o wyborze
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2007 Utworzono: 18.12.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych Kąpieliska Mi
- zawiadomienie o wyborze
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2007 Utworzono: 18.12.2007
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych naterenie miasta i gminy Nysa
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2007 Utworzono: 13.12.2007
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu GMINY NYSA
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2007 Utworzono: 13.12.2007
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2007 Utworzono: 07.12.2007
Budowa dróg w mieście - oświetlenie uliczne w Nysie w ul. Heringa - Grudzińskiego i Krasińskiego
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2007 Utworzono: 05.11.2007
Budowa i montaż windy osobowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2007 Utworzono: 29.10.2007
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2007-2008
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2007 Utworzono: 26.10.2007
ZAwiadomienieo wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nysa i zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2007 Utworzono: 19.10.2007
Budowa odwodnienia świetlicy wiejskiej w Lipowej
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2007 Utworzono: 08.10.2007
Wymiana stolarki okiennej i drzwi frontowych w budynku Wagi Miejskiej w Nysie
- Zamawiający udzielający zamówienia w imieniu Zamawiającego, którym jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Nysie

więcej...
Aktualizacja: 03.10.2007 Utworzono: 03.10.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Dostawa i wdrożenie sprzętu, systemu operacyjnego, bazy danych oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miejskiego w Nysie wraz z instalacją, wdrożeniem i świadczeniem usługi asysty technicznej
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2007 Utworzono: 10.09.2007
Budowa ulicy Traugutta w Nysie - etp IX
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2007 Utworzono: 05.09.2007
Opracowanie studium waruków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2007 Utworzono: 31.08.2007
Remont drogi gminnej nr 106721 O ul. Wolności w Nysie (odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Piastow
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2007 Utworzono: 17.08.2007
Remont drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu przy ulicy Polnej w Goświnowicach -działka 33/4.
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2007 Utworzono: 16.08.2007
Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2007 Utworzono: 14.08.2007
Zorganizowanie i zarządzanie „strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP” na terenie miasta Nys
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2007 Utworzono: 14.08.2007
Budowa kanału sanitarnego w Głębinowie
- zawiadoomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2007 Utworzono: 10.08.2007
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15
- zawiadoomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2007 Utworzono: 10.08.2007
Remont drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Polnej w Goświnowicach dz.nr 33
- zawiadoomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2007 Utworzono: 10.08.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
- Budowa ulic w mieście - budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2007 Utworzono: 09.08.2007
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jędrzychowie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2007 Utworzono: 02.08.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Budowa drogi w ulicy Braci Gierymskich w Nysie – I etap
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2007 Utworzono: 19.07.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy dróg i uzbrojenia terenu po byłym poligonie przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2007 Utworzono: 16.07.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Budowa oświetlenia ulicznego w Nysie w ulicy Krzywoustego i Mostowej

więcej...
Aktualizacja: 09.07.2007 Utworzono: 09.07.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola nr 5 w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 09.07.2007 Utworzono: 09.07.2007
Zawiadomienie o wyborze najkkorzystniejszej oferty -
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie.

więcej...
Aktualizacja: 05.07.2007 Utworzono: 05.07.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Remont sanitariatów w Przedszkolu nr 12 w Nysie.

więcej...
Aktualizacja: 27.06.2007 Utworzono: 27.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Wymiana stolarki zewnętrznej w Przedszkolu nr 14 w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2007 Utworzono: 27.06.2007
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
- Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 1

więcej...
Aktualizacja: 27.06.2007 Utworzono: 27.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2007 Utworzono: 27.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu nr 6 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2007 Utworzono: 27.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 3
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2007 Utworzono: 27.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Przedszkolu nr 8 w Nysie.

więcej...
Aktualizacja: 27.06.2007 Utworzono: 27.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1 w Nysie.

więcej...
Aktualizacja: 27.06.2007 Utworzono: 27.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Wymiana stolarki okiennej i malowanie wnętrz wybranych pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 27.06.2007 Utworzono: 27.06.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety
- Pozyskanie danych i wprowadzenie ich do systemu ewidencji dróg EDIOM, MapView obsługującego Gminę Nysa z opracowaniem systemu referencyjnego dróg, dostosowaniem (wg potrzeb zarządcy) składników posiadanego oprogramowania oraz opracowanie projektów do
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2007 Utworzono: 25.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- makroniwelacja terenu - budowa dróg tymczasowych na osiedlu przy ul. Otmuchowskiej w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 25.06.2007 Utworzono: 25.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie, malowanie wnętrza sali.

więcej...
Aktualizacja: 25.06.2007 Utworzono: 25.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie, malowanie wnętrza sali.

więcej...
Aktualizacja: 25.06.2007 Utworzono: 25.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy -
Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie wnętrz, remont osłon na grzejniki w Żłobku nr 1 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2007 Utworzono: 25.06.2007
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -
Budowa ulicy Sandomierskiej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2007 Utworzono: 25.06.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Remont elewacji frontowej budynku komunalnego w Nysie przy ulicy Kościuszki 4

więcej...
Aktualizacja: 25.06.2007 Utworzono: 25.06.2007
Konserwacja i utrzymanie kanału Bielawka w Nysie - II etap
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2007 Utworzono: 22.06.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Nysy na lata 2007-2013, umożliwiającego aplikację o zewnętrzne środki pomocowe.

więcej...
Aktualizacja: 15.06.2007 Utworzono: 15.06.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty - wymiana stolarki okiennej
wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Przedszkolu nr 8 w Nysie; wymiana stolarki okiennej i malowanie wnętrz wybranych pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 w Nysie;Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1 w Nysie.Wymiana stolarki okiennej w Gimnazj
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2007 Utworzono: 11.06.2007
Zawiadomienie o wyborze oferty
- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola nr 5 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2007 Utworzono: 11.06.2007
ogłoszenie o zawarciu umowy
- Konserwacja i utrzymanie kanału Bielawka w Nysie – I etap
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2007 Utworzono: 11.06.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Budowa oświetlenia ulicznego w Nysie w ulicy Krzywoustego i Mostowej
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2007 Utworzono: 06.06.2007
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetargi nieograniczone : Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie wnętrz, remont osłon na grzejniki w Żłobku nr 1 w Nysie ; Remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie, malowanie wnętrza Sali Nysa Krawiecka 6
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2007 Utworzono: 06.06.2007
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Wykonanie przejścia komunikacyjnego wraz z rampą do Fosy Fortu II w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2007 Utworzono: 06.06.2007
Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej w Nysie – VI etap
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej...
Aktualizacja: 25.05.2007 Utworzono: 25.05.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- oświetlenie uliczne drogi bocznej do ulicy Saperskiej w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 15.05.2007 Utworzono: 15.05.2007
Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie - I etap
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2007 Utworzono: 08.05.2007
Oświetelenie uliczne drogi bocznej do ulicy Saperskiej w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2007 Utworzono: 08.05.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Modernizacja boiska sportowego w Domaszkowicach - III etap

więcej...
Aktualizacja: 30.04.2007 Utworzono: 30.04.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic : W. Stwosza, Mariacka , Zjednoczenia, E. Gierczak w Nysie - VIII etap

więcej...
Aktualizacja: 30.04.2007 Utworzono: 30.04.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46.

więcej...
Aktualizacja: 30.04.2007 Utworzono: 30.04.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ulicy Bazaltowej w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 30.04.2007 Utworzono: 30.04.2007
Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązan
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2007 Utworzono: 19.04.2007
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ulicy Bazaltowej w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2007 Utworzono: 18.04.2007
Koszenie chwastów i traw, grabienie liści na różnych terenach gminnych
- ogłoszenie o zawarciu umowy
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2007 Utworzono: 16.04.2007
Budowa ciągu pieszego przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie
- ogłoszenie o zawarciu umowy
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2007 Utworzono: 16.04.2007
Budowa drogi w ulicy Wańkowicza w Nysie – I etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2007 Utworzono: 13.04.2007
Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic W.Stwosza, E.Gierczak, Zjednoczenia i Mariackiej w Nysie -
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2007 Utworzono: 13.04.2007
Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z obiektów budownictwa mieszkaniowego
- ogłoszenie o udzieleniu zamnówienia.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2007 Utworzono: 13.04.2007
Oświetlenie uliczne w Nysie w ulicy Powstańców Śląskich
- ogłoszenie o zawarciu umowy
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2007 Utworzono: 13.04.2007
Budowa kanalizacji deszczowej w Jędrzychowie - II etap
- ogłoszenie o zawarciu umowy
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2007 Utworzono: 13.04.2007
Zbieranie i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z terenu Miasta Nysa
- ogłoszenie o zawarciu umowy
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2007 Utworzono: 11.04.2007
Budowa drogi w Goświnowicach.
- ogłoszenie o zawarciu umowy
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2007 Utworzono: 11.04.2007
Modernizacja boiska sportowego w Domaszkowicach - III etap.
- przetarg ograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2007 Utworzono: 05.04.2007
Koszenie chwastów i traw, grabienie liści na różnych terenach gminnych
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2007 Utworzono: 05.04.2007
Budowa ciągu pieszego przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2007 Utworzono: 28.03.2007
Zbieranie i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z terenu Miasta Nysa
- ogłoszenie podwpogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2007 Utworzono: 22.03.2007
Budowa kanalizacji deszczowej w Jędzychowie - II etap
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2007 Utworzono: 20.03.2007
Oświetlenie uliczne w Nysie w ulicy Powstańców Śląskich .
- ogłoszenie podprogowe, przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2007 Utworzono: 14.03.2007
Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z obiektów budownictwa mieszkaniowego
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2007 Utworzono: 07.03.2007
Budowa drogi w Goświnowicach - zawiadomienie o wyborze
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2007 Utworzono: 07.03.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 22.02.2007 Utworzono: 22.02.2007
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
- dostawa sprzętu medycznego
Zadanie (część) nr 1 - Lampa terapeutyczna
Zadanie (część) nr 2 - Kolposkop
Zadanie (część) nr 3 - Audiometr
Zadanie (część) nr 4 - Autorefraktometr
Zadanie (część) nr 5 - Sprzęt oftalmol

więcej...
Aktualizacja: 20.02.2007 Utworzono: 20.02.2007
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2007 Utworzono: 15.02.2007
Budowa dróg w ulicach Jaskółczej i Jastrzębiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2007 Utworzono: 13.02.2007
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
- Usługi Inżyniera Projektu na zadaniu Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2007 Utworzono: 08.02.2007
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony , ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2007 Utworzono: 07.02.2007
Usługi realizatora promocji i reklamy dla Projektu: Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap
- Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2007 Utworzono: 05.02.2007
Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2007 Utworzono: 05.02.2007
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
- usługi Zespołu Wdrożenia Projektu dla inwestycji - Park Kulturowo -Przyrodniczy Twierdzy Nysa- etap I.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Bud

więcej...
Aktualizacja: 01.02.2007 Utworzono: 01.02.2007
Budowa drogi dojazdowej - boczna do ulicy Krawieckiej w Nysie
- przetaeg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2007 Utworzono: 01.02.2007
Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2007 Utworzono: 31.01.2007
Roboty budowlane - „Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa — etap I”
- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

więcej...
Aktualizacja: 31.01.2007 Utworzono: 31.01.2007
Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
z dwoma stanowiskami dla wózków inwalidzkich i wyposażeniem w najazd, wraz z pakietem ubezpieczeniowym.Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”

więcej...
Aktualizacja: 26.01.2007 Utworzono: 26.01.2007
Budowa drogi dojazdowej – boczna do ulicy Krawieckiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2007 Utworzono: 19.01.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych, olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych na potrzeby samochodów stanowiących własność gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2007 Utworzono: 12.01.2007
Usługi Zespołu Wdrożenia Projektu -
dla inwestycji „Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa — etap I” współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

więcej...
Aktualizacja: 10.01.2007 Utworzono: 10.01.2007
Roboty budowlane
- „Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa — etap I”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

więcej...
Aktualizacja: 10.01.2007 Utworzono: 10.01.2007
Usługi Inżyniera Projektu
- na zadaniu pt „Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa — etap I” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

więcej...
Aktualizacja: 10.01.2007 Utworzono: 10.01.2007
Usługi realizatora Promocji i reklamy
- dla Projektu „Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa — etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


więcej...
Aktualizacja: 10.01.2007 Utworzono: 10.01.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2006 Utworzono: 28.12.2006
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2006 Utworzono: 28.12.2006
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej rejon Nr I w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2006 Utworzono: 28.12.2006
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej rejon Nr III w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 28.12.2006 Utworzono: 28.12.2006
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej rejon Nr II w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2006 Utworzono: 28.12.2006
Ogłoszeie o zawarciu umowy
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej rejon Nr II w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 28.12.2006 Utworzono: 28.12.2006
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- dostawa samochodu osobowo-dostawczego, dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2006 Utworzono: 28.12.2006
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- dostawa urządzenia dźwigu osobowego do późniejszego zamontowania w projektowanym szybie przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie przy ul. Grodkowskiej
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2006 Utworzono: 28.12.2006
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej rejon Nr II w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2006 Utworzono: 22.12.2006
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej rejon Nr III w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2006 Utworzono: 22.12.2006
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej rejon Nr I w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2006 Utworzono: 19.12.2006
ogłoszenie o zawarciu umowy
- opracowanie i wydanie PROMOCYJNEGO FOLDERU w ramach Projektu ,,FORTYFIKACJE NYSKIE TRANSGRANICZNYM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA C
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2006 Utworzono: 19.12.2006
Dostawa urządzenia dźwigu osobowego
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2006 Utworzono: 19.12.2006
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2006 Utworzono: 19.12.2006
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Dostawa : drukarek laserowych A4 i A3, zasilaczy awaryjnych UPS, osprzętu serwerów oraz elementu montażowego do pomieszczenia serwerowni.

więcej...
Aktualizacja: 12.12.2006 Utworzono: 12.12.2006
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich modernizacja świetlicy w Kopernikach - etap IV
- ogłoszenie o zawarciu umowy.
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2006 Utworzono: 08.12.2006
Opracowanie i wydanie PROMOCYJNEGO FOLDERU
- w ramach Projektu ,,FORTYFIKACJE NYSKIE TRANSGRANICZNYM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA CZECHY – POLSKA.
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2006 Utworzono: 06.12.2006
Dostawa :drukarek laserowych A4 i A3, zasilaczy awaryjnych UPS, osprzętu serwerów oraz elementu mon
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2006 Utworzono: 06.12.2006
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Złotogłowicach – wymiana stolarki – etap II
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2006 Utworzono: 01.12.2006
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich modernizacja świetlicy w Kopernikach - etap IV
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2006 Utworzono: 01.12.2006
Oświetlenie alejki do Fortu Wodnego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2006 Utworzono: 28.11.2006
Budowa kanalizacji deszczowej w Jędrzychowie - I etap
- ogłoszenie o zawarciu umowy
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2006 Utworzono: 28.11.2006
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich – modernizacja węzła sanitarnego w świetlicy Hajdukach Nysk
- ogłoszenie o zawarciu umowy
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2006 Utworzono: 28.11.2006
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2006 Utworzono: 28.11.2006
Budowa drogi i ciągu pieszego w Skorochowie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2006 Utworzono: 21.11.2006
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich - odernizacja węzła sanitarnego w świetlicy w Hajdukach Nys
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2006 Utworzono: 21.11.2006
Dostawa samochodu osobowo - dostawczego
dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS - przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ; przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2006 Utworzono: 21.11.2006
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2006-2007
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2006 Utworzono: 21.11.2006
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2006 Utworzono: 26.09.2006
Remont drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu przy ulicy Polnej w Goświnowicach – etap II
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony,
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2006 Utworzono: 22.09.2006
ogłoszenie o zawarciu umowy
- Remont dachu w budynku komunalnych w Lipowej 50
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2006 Utworzono: 22.09.2006
Budowa oświetlenia w ulicy Grodzkiej ,Sobieskiego, Tkackie j, Chodowieckiego w Nysie - Etap II A
- ogłoszenie podprogowe , przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2006 Utworzono: 21.09.2006
Budowa drogi w Białej Nyskiej - ulica Bukowa VI etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2006 Utworzono: 18.09.2006
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie przy ulicy Kolejowej 15
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2006 Utworzono: 13.09.2006
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku STAREJ WAGI w Nysie przy ulicy Sukienniczej 2 – siedziby MiG Biblioteki Publicznej

więcej...
Aktualizacja: 13.09.2006 Utworzono: 13.09.2006
ogłoszenie o zawarciu umowy
- Remont alejki w parku miejskim do fortu wodnego – I etap, oraz naprawa alejek w parku
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2006 Utworzono: 13.09.2006
Ogłoszenie o zawarciu umowy
- Modernizacja boiska sportowego w Domaszkowicach– II etap
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2006 Utworzono: 13.09.2006
Remont alejki w parku miejskim do fortu wodnego – I etap, oraz naprawa alejek w parku
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2006 Utworzono: 06.09.2006
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku STAREJ WAGI w Nysie przy ulicy Sukienniczej
- ogłoszenie podprogowe przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2006 Utworzono: 04.09.2006
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kształcenia językowego i chemicznego w Gimnazjum Nr 3 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2006 Utworzono: 01.09.2006
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Złotogłowicach etap III – wymiana stolarki, remont posadzek
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2006 Utworzono: 25.08.2006
Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej w Nysie - V etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2006 Utworzono: 23.08.2006
Budowa ulic w mieście - budowa ulicy Traugutta w Nysie - etap IV i V
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2006 Utworzono: 21.08.2006
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2006 Utworzono: 21.08.2006
Modernizacja boiska sportowego w Domaszkowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2006 Utworzono: 21.08.2006
Zagospodarowanie podwórka przy ul. W.Stwosza, E.Gierczak, Zjednoczenia i Mariackiej w Nysie – VII et
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2006 Utworzono: 10.08.2006
Remont dachu i wentylacji w budynku komunalnym ul. Okulickiego 1 A,B,C,D w Nysie
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2006 Utworzono: 09.08.2006
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Złotogłowicach - etap III
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2006 Utworzono: 09.08.2006
Remont dachu i wentylacji w budynku komunalnym ul. Sosnkowskiego 1 A,B,C,D w Nysie
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2006 Utworzono: 09.08.2006
Roboty remontowo – budowlane budynku STAREJ WAGI w Nysie przy ulicy Sukienniczej 2 – siedziby MiG
- przetarg niueograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2006 Utworzono: 01.08.2006
Remont Dziennego Domu Pobytu w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2006 Utworzono: 01.08.2006
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich - świetlica w Kępnicy - Etap IV
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2006 Utworzono: 25.07.2006
Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie - budowa zadaszenia nas Zieleniakiem
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2006 Utworzono: 25.07.2006
Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Słowiańskiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2006 Utworzono: 25.07.2006
Budowa dróg osiedlowych w ulicy Niezapominajek i Stokrotek w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2006 Utworzono: 25.07.2006
Remont drogi gminnej na osiedlu przy ul.Polnej w Goświnowicach - etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2006 Utworzono: 24.07.2006
Remont drogi gminnej nr 106692 w Morowie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2006 Utworzono: 24.07.2006
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zamłynie w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2006 Utworzono: 24.07.2006
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie dzielnicy Górma Wieś w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2006 Utworzono: 24.07.2006
Budowa dróg w mieście – Linia kablowa oświetlenia ulicznego ulicy Kozarzewskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2006 Utworzono: 24.07.2006
Remont budynku komunalnego położonego we wsi Siestrzechowice 32
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2006 Utworzono: 24.07.2006
Remont nawierzchni bitumicznej drogi do oczyszczalni ścieków w Konradowej - etap II oraz III
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2006 Utworzono: 24.07.2006
Budowa ulicy Kozarzewskiego w Nysie - III etap
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2006 Utworzono: 18.05.2006
Budowa drogi w Białej Nyskiej - ul. Bukowa - V etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2006 Utworzono: 18.05.2006
Uzbrojenie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Nyskim - etap I ks - sieć kanalizacji sanitarnej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2006 Utworzono: 18.05.2006
Modernizacja krytej pływalni w Nysie - II etap - modernizacja pomieszczeń trzech szatni
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2006 Utworzono: 13.05.2006
Budowa drogi w Alei Wojska Polskiego w Nysie - V etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2006 Utworzono: 13.05.2006
Budowa ulic w mieście - budowa ulicy Ściegiennego - etap III
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2006 Utworzono: 13.05.2006
Opracowanie i wydanie albumu fotograficznego promującego Ziemię Nyską i region Jesenika
- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IIIA Czechy - Polska w ramach działania 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) w Euroregionie Pradziad.

więcej...
Aktualizacja: 13.05.2006 Utworzono: 13.05.2006
Oświetlenie w mieście i gminie - Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Otmuchowskiej w Nysie - IV eta
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2006 Utworzono: 13.05.2006
Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej w Nysie - IV etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2006 Utworzono: 11.05.2006
Budowa parkingu przy ulicy Eichendorffa w Nysie
„Szlak Eichendorffa - Budowa parkingu w Nysie przy ul. Eichendorffa" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska w ramach działania 1.3 Rozwój infra
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2006 Utworzono: 11.05.2006
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w pasie ulicy Baligrodzkiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2006 Utworzono: 11.05.2006
Budowa ulic w mieście - budowa ul. Traugutta - etap III
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2006 Utworzono: 05.05.2006
Zagospodarowanie podwórka przy ul. W. Stwosza, E. Gierczak, Zjednoczenia i Mariackiej w Nysie - VI e
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2006 Utworzono: 04.05.2006
Oświetlenie w mieście i gminie – Budowa oświetlenia w ulicach : Grodzka, Sobieskiego, Tkacka, Chodo
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2006 Utworzono: 18.04.2006
Budowa drogi w ulicy Baczyńskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2006 Utworzono: 18.04.2006
Oświetlenie w mieście i gminie - Budowa oświetlenia ulicznego osiedlowego w Jędzrzychowie - etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2006 Utworzono: 07.04.2006
Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych typowanych każdorazowo przez Zamawiającego.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2006 Utworzono: 07.04.2006
Budowa domu pogrzebowego w Lipowej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2006 Utworzono: 04.04.2006
Budowa ulic w mieście - budowa ulicy Konarskiego w Nysie - etap II
- przetarg nieogrniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2006 Utworzono: 04.04.2006
Modernizacja świetlicy w Skorochowie - V etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2006 Utworzono: 29.03.2006
Pomoc techniczna dla realizacji projektu pod nazwą „Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa - et
- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2006 Utworzono: 23.03.2006
Budowa ulicy Gołębiej w Nysie
- przetarg nieograniczny
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2006 Utworzono: 20.03.2006
Organizacja szkoleń językowych w ramach projektu "Urzędnik w Europie" dofinansowanego ze środków Eur
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2006 Utworzono: 20.03.2006
Budowa tablic informacyjnych przy wjeździe do Nysy od strony Głuchołaz, Prudnika i Otmuchowa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2006 Utworzono: 22.02.2006
Zagospodarowanie podwórka przy ulicy Prudnickiej 3,5 w Nysie - etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2006 Utworzono: 22.02.2006
Budowa ulicy Michałowskiego w Nysie - III etap
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2006 Utworzono: 22.02.2006
Budowa szatni sportowej w Niwnicy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2005 Utworzono: 23.12.2005
Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nysa
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2005 Utworzono: 23.12.2005
Dostawa kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2005 Utworzono: 19.12.2005
Dostawa komputerów PC wraz z oprogramowaniem i urządzeń skanujących dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2005 Utworzono: 30.11.2005
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w ulicy Zawiszy Czarnego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2005 Utworzono: 25.11.2005
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi i parkingów w ulicy Marcinkowskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2005 Utworzono: 25.11.2005
Remont budynku mieszkalnego położónego w Nysie przy ul. Zjednoczenia 5 B
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2005 Utworzono: 18.11.2005
Budowa ulic w mieście – budowa dróg i oświetlenia na osiedlu przy ulicy Elizy Orzeszkowej – etap III
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2005 Utworzono: 18.11.2005
Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Goświnowicach - IV etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2005 Utworzono: 18.11.2005
Zagospodarowanie terenu podwórka w ulicy W. Stwosza w Nysie – budowa kanalizacji deszczowej – V etap
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2005 Utworzono: 18.11.2005
monitoring wizyjny miasta - wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej kamery
- przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 30.09.2005 Utworzono: 30.09.2005
Budowa ulic w mieście – drogi i oświetlenie na osiedlu przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Nysie – II eta
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2005 Utworzono: 30.09.2005
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich - budowa świetlicy w Iławie - etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2005 Utworzono: 29.09.2005
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Hajdukach Nyskich
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2005 Utworzono: 19.09.2005
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2005 Utworzono: 13.09.2005
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w ulicy Zawiszy Czarnego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2005 Utworzono: 13.09.2005
Remont nawierzchni bitumicznej drogi do oczyszczalni ścieków w Konradowej - etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2005 Utworzono: 13.09.2005
Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Goświnowicach - III etap.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2005 Utworzono: 13.09.2005
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich - świetlica w Kopernikach - etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2005 Utworzono: 13.09.2005
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich - świetlica w Kępnicy - etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2005 Utworzono: 13.09.2005
Modernizacja świetlicy w Skorochowie - III etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2005 Utworzono: 21.07.2005
Uzbrojenie terenu przy ul. Zwycięstwa ( podstrefa ekonomiczna) - etap I kanalizacja sanitarna w ulic
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2005 Utworzono: 11.07.2005
Budowa ulic w mieście – budowa ulicy Elizy Orzeszkowej – etap I - oświetlenie uliczne w ulicach Now
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2005 Utworzono: 05.07.2005
Budowa ulicy Kozarzewskiego w Nysie - I etap
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2005 Utworzono: 01.07.2005
Modernizacją boiska sportowego w DOmaszkowicach - etap I - makroniwelacja terenu boiska
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2005 Utworzono: 01.07.2005
Budowa ulic w mieście – budowa ulicy Konarskiego – Etap II – ulica i parking od ul. Ściegiennego ora
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2005 Utworzono: 28.06.2005
wzorzec
ogłoszenie o wyniku
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2005 Utworzono: 21.06.2005

aktualne... Początek strony