Zamierzenia Programy


Zgodnie z porządkiem VI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2015 roku przyjęto Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2014” pdfGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2014 pdf


Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2015 pdf


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2015 pdf


Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004 - 2015 doc Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004 - 2014 doc


Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nysa na lata 2004- 2006 oraz na lata 2007 - 2013 [7,11 MB] doc


Plan Rozwoju Wsi Iława na lata 2004 - 2006 oraz na lata 2007 - 2013 doc


Plan Rozwoju Wsi Skorochów na lata 2004 - 2006 oraz na lata 2007 - 2013 doc-----------------------------------------
NIEAKTUALNE


* Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2009 - 2011 doc
* Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2011
Zgodnie z art. 5b ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam sprawozdanie z realizacji Programu:
Zbiorcze zestawienie zadań publicznych realizowanych w ramach Programu w 2011  xls
Szczegółowe zestawienie zadań publicznych realizowanych w ramach programu w 2011 xls
Zestawienie zadań publicznych realizowanych w ramach Programu z pominięciem otwartego konkursu ofert za 2011 xls
* Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nysa na lata 2004 - 2010 doc
*Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2009 doc

* Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nysa na rok 2009 doc
* Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2006 -2008 doc
* Wieloletni Program Inwestycji Gminnych na lata 2005 - 2008 doc
* Wieloletni Program Inwestycji Gminnych na lata 2004 - 2008 doc

* Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2004 - 2008 doc
* Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2007 doc

* Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nysa na rok 2007 doc
* Wieloletni program inwestycji gminnych na lata 2003 - 2007 doc

* Założenia Programu Rewitalizacji Gminy Nysa 2005 doc 

 

* Założenia do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa 2004 doc


Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 30.03.2015
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 30.03.2015. Odsłon 14961, Wersja 39drukuj
Wersja : lewy  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Początek strony