Zamierzenia Programy

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015–2020 (Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r.)pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016-2023 pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2017 pdf

Program na rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023 pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018 pdf

Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017 pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny oraz Rodzin Zastępczych spokrewnionych na lata 2015-2017 pdf

Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2016-2020 pdf

Gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny" pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021 pdf

Zgodnie z porządkiem VI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2015 roku przyjęto Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2014pdfStrategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004-2015 doc

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004-2014 doc

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Nysa na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013 [7,11 MB] doc

Plan Rozwoju Wsi Iława na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013 doc

Plan Rozwoju Wsi Skorochów na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013 doc

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 02.02.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 02.02.2017. Odsłon 14961, Wersja 41drukuj
Wersja : lewy  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Początek strony