Cenniki

 

CENNIK USŁUG SZTUCZNEGO LODOWISKA
Nyskiego Ośrodka Rekreacji

 

Opłaty za korzystanie z lodowiska z zastrzeżeniem, że jedna tura trwa 45 min.  - tury zaczynają się o pełnych godzinach.

 

 • bilet normalny - 6,00 zł (45 minut )
 • bilet ulgowy - 3,50 zł (45 minut )
 • bilet rodzinny 3 os. - 10,00 zł
 • bilet rodzinny 4 os. - 14,00 zł
 • bilet rodzinny 5 os. - 18,00 zł

• karnet normalny (8 godz pobytu)

• karnet ulgowy (8 godz pobytu)

• wynajem lodowiska na 45 minut (do 50 osób),
w ramach 1 godz. pobytu

• wypożyczenie łyżew

• ostrzenie łyżew              

• wypożyczenie łyżew bilet szkolny

• depozyt

• bilet norm. na imprezę sportową, na lodzie 

• bilet ulgowy na imprezę sportową, na lodzie

• publikacja

• widokówka

 

 

 

 

42,00 zł

24,00 zł

210,00 zł
 

4,50 zł

3,50 zł

2,50 zł

1,50 zł

6,00 zł

3,50 zł

8,10 zł

1,20 zł

 

Zamieszczenie ogłoszeń reklamowych:

• Format do A4

• Format do A3

• Format do A2

• Format do A1

• Format do A0

• Powyżej formatu  A0

16,00 zł/miesiąc

45,00 zł/miesiąc

75,00 zł/miesiąc

110,00 zł/miesiąc

160,00 zł/miesiąc

do indywidualnych negocjacji

 

 

 Bilet i karnet ulgowy przysługuje:

a)  dzieciom od lat 6 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,

b) młodzieży szkolnej i studentom – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

c) emerytom i rencistom – na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty bądź dowodu osobistego przedłożonego wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,

d) inwalidom i osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich opiekunom – na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności.

 

Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 6 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. 

 

CENNIK USŁUG STADIONU MIEJSKIEGO  
Nyskiego Ośrodka Rekreacji

Ustala się cennik usług świadczonych na Stadionie Miejskim w Nysie przy ul. Kraszewskiego według poniższego zestawienia:

1. Miesięczny karnet parkingowy                                                             -   22,00 zł  

2. Bilet parkingowy od godz. 7.00 do godz. 16.00                                    -     2,00 zł

3. Wynajem płyty głównej wraz z szatnią                                                - 210,00 zł

4. Wynajem płyty głównej wraz z szatnią i bieżnią                                 - 320,00 zł

5. Opłata za jednorazowy wjazd w celach handlowych                          -   60,00 zł/m2 

                                                                                                             powierzchni handlowej

6.  Wynajem płyty bocznej stadionu na imprezy rekreacyjne, tj. festyny, występy 

     artystyczne i inne o charakterze komercyjnym bez sprzedaży napojów alkoholowych

     – 1.010 zł za dzień + koszty eksploatacji według stanu liczników, tj. energia  

     elektryczna, woda oraz koszty sprzątania Stadionu.

7.  Wynajem płyty bocznej stadionu na imprezy rekreacyjne, tj. festyny, występy 

    artystyczne i inne o charakterze komercyjnym ze sprzedażą napojów alkoholowych

    – 3.030 zł za dzień + koszty eksploatacji według stanu liczników, tj. energia   

    elektryczna, woda oraz koszty sprzątania Stadionu.

8. Wynajem stadionu na imprezy masowe, tj. festyny, występy artystyczne i inne                    

     o charakterze komercyjnym bez sprzedaży napojów alkoholowych

     – 3.030 zł za dzień + koszty eksploatacji według stanu liczników, tj. energia   

     elektryczna, woda oraz koszty sprzątania Stadionu.

9. Wynajem stadionu na imprezy masowe, tj. festyny, występy artystyczne i inne                                   

      o charakterze  komercyjnym ze sprzedażą napojów alkoholowych

      – 5.050 zł za dzień + koszty eksploatacji według stanu liczników, tj. energia       

      elektryczna, woda oraz koszty sprzątania Stadionu.

10. Opłata za korzystanie z kortu tenisowego za 60 min. przy świetle dziennym

            - singiel - bilet normalny                                                     - 14,00 zł

            - singiel - bilet ulgowy (dla młodzieży szkolnej)                -   9,00 zł

            - debel - bilet normalny                                                       - 18,00 zł

            - debel - bilet ulgowy                                                           - 12,00 zł

            - 8-godzinna nauka gry w tenisa ziemnego                       - 70,00 zł

           - ścianka do ćwiczeń – nieodpłatnie w ramach promocji dyscypliny i podniesienia 

                                                  umiejętności

11. Opłata za korzystanie z kortu tenisowego za 60 min. przy sztucznym oświetleniu

            - singiel – bilet normalny                                                     - 20,00 zł                   

            - debel – bilet normalny                                                      - 27,00 zł                               

12. Zamieszczanie ogłoszeń reklamowych                                                                       

                 format do A4                   -   16,00 zł / miesiąc

                 format do A3                   -   45,00 zł / miesiąc

                 format do A2                   -   75,00 zł / miesiąc

                 format do A1                   - 110,00 zł / miesiąc

                 format do A0                   - 160,00 zł / miesiąc

                 powyżej formatu A0       - 170,00 zł/ miesiąc, przy czym przy umowach   

                                    zawieranych na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,          

                                    stawka podlega indywidualnym negocjacjom z 

                                    dyrektorem Nyskiego Ośrodka Rekreacji, z tym że 

                                    nie może być niższa niż 80,00 zł /miesiąc i nie wyższa 

                                    niż 200,00 zł/miesiąc.

13. Punkty od 3 do 6 nie obowiązują klubów sportowych, z którymi Nyski Ośrodek        

      Rekreacji ma zawarte umowy-porozumienia.

 

CENNIK USŁUG  NA KĄPIELISKU
 

1. Bilet wstępu

 

Normalny

-

6,00 zł

 

Ulgowy

-

4,00 zł

 

Karnet normalny -10 wejść

-

54,00 zł

 

Karnet ulgowy -10 wejść

-

36,00 zł

 Bilet oraz karnet ulgowy przysługuje:

 • dzieciom od lat 6, młodzieży szkolnej i studentom na podstawie ważnej legitymacji,
 • inwalidom na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo i ich opiekunom,
 • emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty. 

Dzieci do lat 6 - bez pobierania opłaty

 2. Wjazd w celach handlowych:

opłata jednorazowa (czas handlu do 8 godzin) –60,00 zł

 

3. Opłata za parking: 4,00 zł

4. Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego
Rowerek wodny- 7,00/ 30 min.
                        14,00/ h
Strefa leżakowania - 12,00zł/dzień/osobę
Leżak- 9,00 zł/dzień
Parasol- 7,00 zł/dzień
Piłka siatkowa- 5,00/ 2h 

 

CENNIK USŁUG CAMPINGOWYCH  
Nyskiego Ośrodka Rekreacji

 

 I. Opłata pobytowa dla osób przebywających w domkach zakładowych i prywatnych

 


Normalna

-

3,50 zł  osobo/doba


Ulgowa

-

2,00 zł  osobo/doba


Samochód

-

5,00 zł doba


II. Wjazd z celach handlowych

opłata jednorazowa za 1 m2 powierzchni handlowej   –   60,00 zł dzień  

 III. Opłata parkingowa (jednorazowa) na terenie Ośrodka

1. w terminie od 01 lipca do 31 sierpnia        -          8,00 

2. w terminie od 01 września do 30 czerwca -          4,50

 

IV. Wstęp na teren Ośrodka

 

Normalny

 -

  4,00

Ulgowy

 -

  2,50

Karnet normalny (10 wejść)

 -

35,00

Karnet ulgowy    (10 wejść)

 -

22,00

 Bilet wstępu ulgowy i karnet ulgowy na teren Ośrodka przysługuje:

      -    dzieciom od lat 7, młodzieży szkolnej i studentom na podstawie ważnej legitymacji

           szkolnej lub studenckiej,

      -    emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty bądź dowodu

           osobistego przedłożonego wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,

      -    inwalidom i osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich opiekunom

           na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności.

Wstęp bezpłatny na teren Ośrodka przysługuje dzieciom do lat 6 na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

 

V. Wjazd samochodem z :

 • windsurfingiem,           - 10,00 zł  + bilet parkingowy i wstępu za każdą osobę 
 • pontonem,                   - 10,00 zł  + bilet parkingowy i wstępu za każdą osobę 
 • skuterem wodnym       - 10,00 zł  + bilet parkingowy i wstępu za każdą osobę 
 • bananem                     - 10,00 zł  + bilet parkingowy i wstępu za każdą osobę 

VI. Wypożyczenie sprzętu pływającego i rekreacyjnego

 

 

godzina

dzień

1. 

Kajak

 10,00 zł

  50,00

2. 

Kajak 2-osobowy

15,00 zł

  60,00

3. 

Rower wodny 2 – osobowy

15,00

  80,00

4. 

Rower wodny 4 – osobowy

20,00

130,00

5. 

Łódź wiosłowa

13,00 zł

  60,00

6. 

Łódź „CANOE” 3-osob.

10,00

  50,00

7. 

Żaglówka „Omega”

25,00 zł

125,00

8. 

Przejażdżki łodzią (od 5 do 12 osób)ze sternikiem

- od 1 lipca do 31 sierpnia

 

 

-od 1 września do 30 czerwca

 

 

10,00  zł/h/osobę

8,00  zł/1/2 h/osobę 

dzieci do 6 lat bezpłatnie

8,00 zł/h/osobę

6,00 zł/1/2 h/osobę 

dzieci do 6 lat bezpłatnie

 

9.

Przejażdżki łodzią motorową „Hybryda” (10 min)

-bilet normalny - 9,00  

-bilet ulgowy    - 7,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Wyposażenie sprzętu rekreacyjnego

1.

Piłka siatkowa

10,00  zł za cały dzień

 

2.

Siatka

15,00  zł za cały dzień

 

3.

Leżak

  8,00 zł za 4 godziny

 

4.

Parasol

  6,00  zł za 4 godziny

 

5.

Leżak + parasol

10,00 zł za 4 godziny

 

6.

Rower szosowy + kask

  5,00 zł/h  

35,00 zł/dzień

30,00 zł/każdy następny dzień

 

7.

Sakwy rowerowe

1,00 zł/h

5,00 zł/dzień

4,00 zł/każdy następny dzień

 

 

 

 

 

 VIII. Wynajem wiaty ogniskowej   45,00 zł do 2 godz.   +    25,00 zł za każde kolejne 2 godz

Podłączenie energii elektrycznej                       11,00

 

IX. Usługi

 

 

 

 

       1. 

Slipowanie łodzi – wodowanie

20,00 zł /+ w sezonie bilet parkingowy za samochód i bilety wstępu za każdą osobę

 

      2.   

Cumowanie łodzi

                  6,00 zł / doba

                90,00 zł / miesiąc

 

           

X. Zamieszczenie ogłoszeń reklamowych:

            Format do A4                                                 -            16,00 zł/miesiąc

            Format do A3                                                 -            45,00 zł/miesiąc

            Format do A2                                                 -            75,00 zł/miesiąc

            Format do A1                                                 -          110,00 zł/miesiąc

            Format do A0                                                 -          160,00 zł/miesiąc

Powyżej formatu  A0                                                  -          do indywidualnych negocjacji,

                                                                                              nie mniej niż 123,00 zł/miesiąc

XI. Usługi campingowe

  

1.    W terminie od 1 lipca do 31 sierpnia

Domek z łazienką i kuchnią 6 – osobowy          „  Oława”

1 – 7 dób            200,00 zł/doba 

od 8 doby           175,00 zł/doba 

Pokój z łazienką i kuchnią 4 – osobowy            „Oława dolna”

1 – 7 dób            160,00 zł/doba 

od 8 doby           130,00 zł/doba 

 

Pokój z łazienką i kuchnią  4 – osobowy   R5

1 – 7 dób            170,00 zł/doba 

od 8 doby           140,00 zł/doba 

Pokój z łazienką i aneksem kuchennym  4 – osobowy     P 3, P4

1 – 7 dób          160,00 zł/doba 

od 8 doby         130,00 zł/doba 

Pokój z aneksem kuchennym łazienka i WC na korytarzu 4 – osobowy P 1, P 2

1 – 7 dób          135,00 zł/doba 

od 8 doby         115,00 zł/doba 

Pokój z łazienką na zewnątrz i WC na korytarzu 3 – osobowy   BR 3, BR 9

1 – 7 dób          75,00 zł/doba 

od 8 doby         63,00 zł/doba 

Pokój z aneksem kuchennym, łazienka i WC na korytarzu 3 – osobowy P 5, P 6

1 – 7 dób        110,00 zł/doba

od 8 doby         90,00 zł/doba 

Pokój z z łazienką na zewnątrz i WC na korytarzu 3 – osobowy    BR 2, BR 8

1 – 7 dób          75,00 zł/doba 

od 8 doby         63,00 zł/doba

 

Pokój z WC, łazienka na zewnątrz  2 – osobowy   BR 1, BR 6, BR 7

1 – 7 dób          55,00 zł/doba 

od 8 doby         50,00 zł/doba 

Pokój z, łazienką na zewnątrz i WC na korytarzu 2 – osobowy   BR 4, BR 5, BR 10, BR 11

1 – 7 dób          55,00 zł/doba 

od 8 doby         50,00 zł/doba 

Pokój z WC, łazienka na polu namiotowym 2 – osobowy  R1, R2, R3

1 – 7 dób          50,00 zł/doba 

od 8 doby         45,00 zł/doba 

 

2. W terminie od 1 września do 30 czerwca

 

Domek z łazienką i kuchnią 6 – osobowy          „  Oława”

1 – 7 dób          175,00 zł/doba 

od 8 doby         150,00 zł/doba 

Pokój z łazienką i kuchnią 4 – osobowy            „Oława dolna”

1 – 7 dób          140,00 zł/doba 

od 8 doby         110,00 zł/doba 

 

Pokój z łazienką i kuchnią  4 – osobowy       R5

1 – 7 dób           140,00 zł/doba 

od 8 doby          115,00 zł/doba 

Pokój z łazienką i aneksem kuchennym  4 – osobowy     P 3, P4

1 – 7 dób           140,00 zł/doba 

od 8 doby          110,00 zł/doba 

Pokój z aneksem kuchennym łazienka i WC na korytarzu 4 – osobowy P 1, P 2

1 – 7 dób          115,00 zł/doba 

od 8 doby         110,00 zł/doba 

Pokój z łazienką na zewnątrz i WC na korytarzu 3 – osobowy   BR 3, BR 9

1 – 7 dób          60,00 zł/doba 

od 8 doby         54,00 zł/doba 

Pokój z aneksem kuchennym, łazienka i WC na korytarzu 3 – osobowy P 5, P 6

1 – 7 dób          85,00 zł/doba

od 8 doby         75,00 zł/doba 

Pokój z z łazienką na zewnątrz i WC na korytarzu 3 – osobowy    BR 2, BR 8

1 – 7 dób          60,00 zł/doba 

od 8 doby         54,00 zł/doba

 

Pokój z WC, łazienka na zewnątrz  2 – osobowy   BR 1, BR 6, BR 7

1 – 7 dób          45,00 zł/doba 

od 8 doby         40,00 zł/doba 

Pokój z, łazienką na zewnątrz i WC na korytarzu 2 – osobowy   BR 4, BR 5, BR 10, BR 11

1 – 7 dób          45,00 zł/doba 

od 8 doby         40,00 zł/doba 

Pokój z WC, łazienka na polu namiotowym 2 – osobowy  R1, R2, R3

1 – 7 dób          40,00 zł/doba

od 8 doby         35,00 zł/doba

 

3. W okresie grzewczym (od XI do III) pokoje ogrzewane w domku Polsport 

  

Pokój z łazienką i aneksem kuchennym 4 - osobowy   P3, P4

1 -7 dób           145,00 zł/doba

8 doby             132,00 zł/doba

Pokój z aneksem kuchennym, łazienka i WC na korytarzu   P5, P6

1 -7 dób          100,00 zł/doba

od 8 doby          85,00 zł doba

4. Pole namiotowe i carawaningowe

Pobyt osób:

                    opłata pobytowa normalna   -     8,00  zł/osoba/doba 

                    opłata pobytowa ulgowa      -     6,00  zł/osoba/doba

Opłata pobytowa ulgowa przysługuje:

                -  dzieciom od lat 7, młodzieży szkolnej i studentom na podstawie ważnej

                    legitymacji szkolnej lub studenckiej   

                -  dzieci do lat 6 bez pobierania opłaty pobytowej na podstawie dokumentu

                    stwierdzającego wiek dziecka.

 

Ustawienie

namiotu

8,00 zł /doba

 

samochodu

6,00 zł /doba

 

motocykla

4,00 zł /doba

 

przyczepy

5,00 zł /doba

 

campbusa

10,00 zł /doba

Podłączenie energii elektrycznej :           

     do przyczepy i campbusa           -            13,00 - zł za każdą rozpoczętą dobę

     do namiotu                               -            11,00 - zł za każdą rozpoczętą dobę

Powyższe ceny i opłaty zawierają podatek VAT i są cenami brutto.

 

CENNIK USŁUG NA KRYTEJ PŁYWALNI

I Opłata za korzystanie z niecek basenowych indywidualnie, w celach rekreacyjnych:

 

1.     Bilet normalny – 9,00 zł

 

2.     Bilet ulgowy – 6,00 zł

 

3.     Bilet rodzinny  3 - osobowy – 19,50 zł

 

4.     Bilet rodzinny 4 - osobowy - 24,00 zł

 

5.     Bilet rodzinny 5 - osobowy - 30,00 zł

 

6.     Karnet normalny  (8 – wejściowy ) – 63,00 zł

 

7.     Karnet ulgowy ( 8 – wejściowy) – 42,00 zł

 

II Opłata za korzystanie z niecek basenowych grupowe, w celach komercyjnych:

 

1.     Wejście na dużą nieckę ( do 40 osób )  –  290,00 zł

 

2.     Wejście na cały basen – duża niecka, brodzik, wanna SPA ( do 65 osób ) – 360,00 zł

 

3.     Wejście do brodzika  (do 25 osób ) – 150,00 zł

 

4.     Wejście na 1 tor  niecki  ( do 5 osób ) – 65,00 zł

 

5.     Nauka pływania ( 10 lekcji x 45 minut ) – 300,00 zł

 

III Opłata za korzystanie z niecek basenowych grupowe, dla przedszkoli i szkół:

 

1.     Wejście na dużą nieckę  ( do 40 osób )  –  265,00 zł

 

IV Sauna:

 

1.     Wejście do sauny  – 0,50 zł/za 1 osobę/za 1 min.

 

2.     Wynajem sauny na 1 godz. ( do 6 osób )  - 120,00 zł

 

V Zamieszczanie ogłoszeń reklamowych:

 

1.     Format do A4 – 18,00 zł / miesiąc

 

2.     Format do A3 – 49,00 zł / miesiąc

 

3.     Format do A2 – 75,00 zł / miesiąc

 

4.     Format do A1 – 110,00 zł / miesiąc

 

5.     Format do A0 – 160,00 zł / miesiąc

 

6.     Powyżej formatu A0 - 170,00 zł / miesiąc

 

Powyższe ceny i opłaty zawierają podatek VAT i są kwotami brutto.

 

 OBJAŚNIENIA:

 

1. Bilet i karnet ulgowy przysługuje:

 

 1. dzieciom od lat 6 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
 2. młodzieży szkolnej i studentom – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
 3. emerytom i rencistom – na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty bądź dowodu osobistego przedłożonego wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,
 4. inwalidom i osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich opiekunom – na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności.

 

2. Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 6 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

 

 

 

3. Wstęp ulgowy przysługuje:

 

a) dzieciom od lat 6 - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,

 

b) uczniom i studentom - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

 

c) emerytom i rencistom  - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty,

 

d) osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich opiekunom - na podstawie dokumentu potwierdzającego stopień    

 

    niepełnosprawności.

 

4.Opłaty podane w pkt. I dotyczą korzystania z obiektu przez 60 minut (w przypadku karnetów 8 x 60 minut) liczone od otrzymania czytnika do       

 

   momentu jego zdania. Przekroczenie tego czasu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej – impulsowo, co 6 minut  w wysokości 1/10    

 

   podstawowej, godzinowej opłaty.

 

5. Opłaty podane w pkt. II i III dotyczą wejścia na nieckę na 45 minut w ramach 1 godziny pobytu. 

 

6. Bilety rodzinne 3, 4 i 5 - osobowe przysługują maksymalnie 2 osobom dorosłym + dzieci.

 

 

 

Zarządzenie Nr 172/2015

 

Burmistrza Nysy

   z dnia 30.03.2015r. 

 

 


 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Szczerska dnia 02.04.2015
Opublikowana przez Małgorzata Szczerska dnia 03.11.2015. Odsłon 8991, Wersja 24drukuj
Wersja : lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony