Rada Rodziców

Jednym z organów przedszkola jest Rada Rodziców, której kompetencje i zadania są określone w statucie przedszkola (str. 20-21)

statut przedszkola nr 12 

 

Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 12 w Nysie:

str.1

str.2

str.3

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Beata Beśka dnia 20.01.2016 14:20
Opublikowana przez Beata Beśka dnia 20.01.2016 14:20. Odsłon 9047, Wersja 1