Ramowy rozkład dnia

                                                 RAMOWY ROZKŁAD  DNIA

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA PRACUJĄCEGO W SYSTEMIE 10 GODZIN

 

Pierwsza i druga godzina pobytu dziecka w przedszkolu (6.00-8.00)

* Schodzenie sie dzieci, rytuał powitania, czynności gospodarcze i porządkowe

* Zabawy swobodne dzieci i obserwacja prowadzona przez nauczyciela.

* Rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi.

* Praca indywidualna dzieci w tematycznych ośrodkach edukacyjnych.

* Czynności gospodarczo-porządkowe w sali.

* Prace hodowlane i pielegnacja roślin.

 

Trzecia i czwarta godzina pobytu dziecka w przedszkolu

* Pięć minut celowego ruchu dla zaspokojenia potrzeb motorycznych.

* Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience, pomoc w nakrywaniu do stołu, - rozkładanie talerzy, kubków itp.)

* Śniadanie.

* Czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną.

* Tworzenie okazji edukacyjnych: zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne.

 

Piąta godzina pobytu dziecka w przedszkolu.

* Pobyt dzieci na świeżym powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia, uprawa roślin, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, ścieżki dydaktyczne, tory przeszkód.

* Procedura rozbierania sie i ubierania.

 

Szósta godzina pobytu dziecka w przedszkolu.

* Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience itp.)

* Obiad.

* Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience i samodzielne mycie zębów).

 

Siódma godzina pobytu dziecka w przedszkolu.

* Wersja A. Odpoczynek. Uwzględniając potrzeby dzieci i życzenia rodziców, dziecko ma zapewniony poobiedni odpoczynek w formie snu.

Wersja B. Relaksacja. Uwzględniając potrzeby dzieci i życzenia rodziców, dziecko ma zapewnoiny odpoczynek w formie: słuchania muzyki, słuchania czytanej przez nauczyciela bajki, oglądania interesujacej książki, gier i zabaw stolikowych.

 

Ósma godzina pobytu dziecka w przedszkolu.

* Dwadzieścia minut codziennego kontaktu dziecka z literaturą, muzyką, teatrem i innymi formami kultury i sztuki.

* Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnym planem rozwoju dziecka.

* Prowadzenie rozmów towarzyskich.

 

Dziewiąta i dziesiąta godzina pobytu dziecka w przedszkolu.

* Pobyt w ogrodzie przedszkolnym - zabawy swobodne.

* Zabawy według zainteresowań dzieci.

* Czynności porzadkowe w sali.

* Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci. Przekazywanie bieżących informacji o dziecku.

 

 

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 5 GODZIN

 

 

Pierwsza godzina pobytu dziecka.

* Schodzenie się dzieci, rytuał powitania, czynności gospodarcze i porządkowe.

* Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań i obserwacja prowadzona przez nauczyciela.

* Pięć minut celowego ruchu dla zaspokojenia potrzeb ruchowych i integracji grupy.  

 

Druga godzina pobytu dziecka.

* Czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną.

* Tworzenie okazji edukacyjnych, zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne.

 

Trzecia i czwarta godzina pobytu.

* Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience, pomoc w nakrywaniu do stołu).

* Posiłek.

* Czynności dnia codziennego (pobyt w łazience i samodzielne mycie zębów).

* Pobyt dzieci na świeżym powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia, uprawa roślin, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, ścieżki dydaktyczne, tory przeszkód.

* Procedura rozbierania i ubierania.

* Dwadzieścia minut codziennego kontaktu dziecka z literaturą, muzyką, teatrem i innymi formami kultury i sztuki.

 

 Piąta godzina pobytu dziecka.

* Drugie śniadanie.

* Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnym planem rozwoju dziecka, rozwijanie  uzdolnień i zainteresowań dzieci.

* Czynności porządkowe w sali. Rytuał pożegnania.

* Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci. Przekazywanie bieżących informacji o dziecku.

 


Informację wytworzył lub odpowiada za treść Iwona Mróz dnia 15.11.2014 20:54
Opublikowana przez Iwona Mróz dnia 15.11.2014 20:54. Odsłon 8311, Wersja 2