Drogownictwo

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID nr IG.V-DB-7111-4-11/10 z dnia 09.06.2010 r. obejmującej robudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 46 Kłodzko- Nysa - Opole - Częstochowa - Szczękociny (...) pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (...) polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1632 O" realizowanego na działkach (Gmina Nysa i Gmina Otmuchów) pdf

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - obwodnica Nysy pdf

Obwieszczenie Starosty Nyskiego o wszczęciu - na wniosek Pełnomocnika Powiatu Nyskiego - postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2177 O - ul. Piastowskiej w Nysie na odcinu od ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Bema" pdf

Obwieszczenie Starosty Nyskiego o wszczęciu - na wniosek Zarządu Powiatu Nyskiego - postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa, poprzez rozbudowę i przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1628 O i Nr 1632 O w miejscowości Biała Nyska, gmina Nysa" pdf

Obwieszczenie Starosty Nyskiego o wydaniu decyzji - na wniosek Burmistrza Nysy - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie dróg gminnych w Jędrzychowie" pdf

Obwieszczenie Burmistrza Nysy o wszczęciu - na wniosek Powiatu Nyskiego - postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2177 O - ulica Piastowska w Nysie" pdf

Obwieszczenie Starosty Nyskiego o wszczęciu - na wniosek Burmistrza Nysy - postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie dróg gminnych w Jędrzychowie" pdf

Obwieszczenie Starosty Nyskiego o wszczęciu - na wniosek Burmistrza Nysy - postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi w ulicy Opawskiej w Nysie" pdf

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (budowa obwodnicy Nysy) pdf

Obwieszczenie z dnia 12 lutego 2015 roku Starosty Nyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2189 O w ulicy Aleja Wojska Polskiego w Nysie pdf

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 (...) wraz z rozbiórką mostu w m. Konradowa Gmina Nysa   str. 1 , str. 2  


Uchwała  Nr XII /204/ 11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie  z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat doc

Informacje na temat Strefy Płatnego Parkowania znajdują się w dziale Informacje - Strefa Płatnego Parkowania.

Decyzja nr 951/10 Starosty Nyskiego - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na na wykonanie robót budowlanych jpg1 jpg2 jpg3

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Beata Drozdowska dnia 07.05.2018
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.05.2018. Odsłon 16097, Wersja 17drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony