Czystość i porządek - zasady

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVII/570/2009, Z dnia: 13.10.2010, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVII/570/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.10.2010 , wersja 1
Numer: XLIX/732/2010, Z dnia: 30.06.2010, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX /732/10 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 11.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.10.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/692/2010, Z dnia: 29.04.2010, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/692/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nysa oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 11.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.10.2010 , wersja 1
Numer: XLV/681/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLV/681/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 roku.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 11.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.10.2010 , wersja 1
Numer: 1043/2010, Z dnia: 22.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1043/2010 Burmistrza Nysy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej tj. za przyjęcie odpadów na gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.10.2010 , wersja 1
Numer: VIII/10/2009, Z dnia: 08.10.2009, Zmieniana:  
Tekst jednolity utrzymania porządku i czystości.
Załączniki:
regulamin.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.10.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.10.2009 , wersja 1
Numer: XXXIV/515/2009, Z dnia: 26.06.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIV/515/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.10.2010 , wersja 1
Numer: XXV/353/8, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
Uchwała nr XXV/353/08 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały LIII/860/08 Rady Miejskie w Nysie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymaniu porządku i czystości na terenie Gminy Nysa".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.10.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.10.2008 , wersja 1
Numer: VIII/87/2007, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
Uchwała nr VIII/ 87/2007 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/860/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sparwie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa".
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.06.2007 , wersja 1
Numer: 1089/6, Z dnia: 26.09.2006, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 1089/06 Burmistrza Nysy z dnia 26 września 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Załączniki:
1089.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.09.2006.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2007 , wersja 1
 1 2 
Początek strony