Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Zawiadomienie
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.148.2019.WB Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wojdnego Wody Polskie informujace, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńs
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 10.06.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.148.1.2019 Burmistrza Nysy z dnia 6.06.2019 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji nr RW.OŚ.6131.148.2019 z dnia 6.06.2019 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. świerka pospolitego i 3 szt. mod
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2019 Utworzono: 07.06.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.151.1.2019 Burmistrza Nysy z dnia 6 czerwca 2019 roku informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji nr RW.OŚ.6131.151.2019 z dnia 6.06.2019 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. sosny wejmutki rosnącej n
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2019 Utworzono: 07.06.2019
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.157.3.2019 Burmistrza Nysy z dnia 30.05.2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięci
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.157.2.2019 Burmistrza Nysy z dnia 30 maja 2019 roku informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.157.2.2019 z dnia 30 maja 2019 roku zezwalającej na usunięcie świerka pospolitego rosnące
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.11.11.2019 Burmistrza Nysy zawiadamiające wszystkie strony postępowania (osoby mające interes prawny) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Rozbudowie i przebudowie
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.139.2019.AK Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujace, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Państwu (...), pozwolenia wodnoprawnego na lokalizo
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 23.05.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.148.2019 Burmistrza Nysy z dnia 14.05.2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 1
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.30.22.2018 Burmistrza Nysy z dnia 14.05.2019 r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji nr RW.OŚ.6220.41.31.2016 z dnia 05.04.2019 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięw
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.151.2019 Burmistrza Nysy z dnia 8 maja 2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2019 Utworzono: 13.05.2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 63  prawy
aktualne... Początek strony