Kultura, Sport, Turystyka

 

Rejestr instytucji kultury Gminy Nysa dostępny w BIP w zakładce "Inne dokumenty" - "Rejestry i ewidencje".

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189).
Sposób udostępniania danych poprzez: stronę BIP, wydanie na wniosek odpisu z rejestru instytucji kultury lub przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie właściwego urzędu w godzinach urzędowania.
Wydział Rozwoju Polityki Społecznej (pok. 202), tel. 77 40 80 578

--------------------------------------------------------------

Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Procedura doc

Wniosek doc

Impreza artystyczna lub rozrywkowa organizowana w ramach działalności kulturalnej, odbywająca się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymaga zawiadomienia organu gminy, właściwego ze względu na miejsce imprezy.
Druk zgłoszenia doc

--------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Burmistrz Nysy zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:
06.02.2015r.

Burmistrz Nysy działając na podstawie art.34a ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2012r. poz.145, 951 i 1513, z 2013r. poz.21 i 165, z 2014r. poz. 659, 822, 850 i 1146) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2015 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:
Obwieszczenie pdf
Formularz doc
Projekt uchwały pdf

--------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 1704/2014 Burmistrza Nysy z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2015. pdf , wzór wniosku

Zarządzenie Nr 1703/2014 Burmistrza Nysy z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok
2015. pdf , wzór oferty

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na rok 2013 - pdf

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na rok 2013 - pdf

Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2013 - zarządzenie , załącznik

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013 - zarządzenie , załącznik

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2013 - zarządzenie , załącznik str1 , str2 , str3

Oferty złożone w roku 2013 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

doc , załącznik 1 , załącznik 2

oferta , doc , formularz                                                             

--------------------------------------------------------------


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Burmistrz Nysy zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:
26.02.2014r.

Burmistrz Nysy działając na podstawie art.34a ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2012r. poz.145, 951 i 1513, z 2013r. poz.21 i 165) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2014 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały:
Obwieszczenie doc
Folmularz doc
Projekt uchwały doc


KST 2013
18.02.2013r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2013 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego - zaproszenie do składania uwag i propozycji zmian
Obwieszczenie jpg
Folmularz jpg
Projekt uchwały jpg
Załącznik do projektu uchwały jpg

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 17.09.2015
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 17.09.2015. Odsłon 14143, Wersja 18drukuj
Wersja : lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  z 25  prawy
Początek strony