Kultura, Sport, Turystyka

 

Rejestr instytucji kultury Gminy Nysa dostępny w BIP w zakładce "Inne dokumenty" - "Rejestry i ewidencje".

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189).
Sposób udostępniania danych poprzez: stronę BIP, wydanie na wniosek odpisu z rejestru instytucji kultury lub przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie właściwego urzędu w godzinach urzędowania.
Wydział Rozwoju Polityki Społecznej (pok. 205), tel. 77 40 80 578


--------------------------------------------------------------

Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Procedura doc

Wniosek doc

Impreza artystyczna lub rozrywkowa organizowana w ramach działalności kulturalnej, odbywająca się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymaga zawiadomienia organu gminy, właściwego ze względu na miejsce imprezy.
Procedura doc
Druk zgłoszenia doc


--------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
18.02.2016r.
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o zaproszeniu do składania uwag i propozycji zmian projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2016 rok oraz formularz uwag:
Obwieszczenie pdf 
Formularz doc
Projekt uchwały pdf

--------------------------------------------------------------

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Olejnik dnia 18.02.2016
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.02.2016. Odsłon 14143, Wersja 20drukuj
Wersja : lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Początek strony