Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Nysie

Od dnia 1 maja 2008r. Urząd Miejski w Nysie przyjmuje wnioski elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

W celu złożenia wniosku podpisanego elektroniczne konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Wewnętrzny adres elektronicznej skrytki podawczej ESP ePUAP Urzędu Miejskiego w Nysie: /cokk0k251c/SkrytkaESP

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do punktu podawczego Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 na następujących nośnikach danych (wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru):
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB
  • Płyta CD/DVD

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2008
Opublikowana przez Marcin Zynczewski dnia 28.01.2016. Odsłon 14601, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony