Komisje RM

Składy Komisji Rady Miejskiej w Nysie pdf 


------------------------------------------------------------------

Harmonogram pracy Rady Miejskiej w Nysie 2019 rok pdf

Plan pracy Komisji Rady Miejskiej w Nysie 2019 rok pdf


------------------------------------------------------------------ 


Przedmiot działania komisji:

Rewizyjna - realizacja zadań, w tym kontrolnych i opiniodawczych, w zakresie określonym w ustawie oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.);

Finansów - opiniowanie zadań dotyczących strategii, rozwoju i promocji gminy, budżetu gminy i finansów, kosztów realizacji inwestycji gminnych;

Oświaty i Opieki Społecznej - opiniowanie zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego;

Urbanistyki i Rolnictwa - opiniowania zadań z zakresu planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, infrastruktury drogowej, komunikacji publicznej oraz rolnictwa, ochrony środowiska i ekologii;

Kultury i Kultury Fizycznej - opiniowanie zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

Skarg, Wniosków i Petycji - analiza i opiniowanie skierowanych do rady spraw określonych w art. 18b ust. 1 ustawy.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 29.01.2019
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.01.2019. Odsłon 17883, Wersja 56drukuj
Wersja : lewy  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
Początek strony