2005

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XL/716/2005, Z dnia: 02.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/716/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzo-nych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
uchwala nr 716.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/557/2005, Z dnia: 03.02.2005, Zmieniana:  
Uchwała nr XXXII/557/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2005 r. wsprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Nysa.
Załączniki:
557.rtf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.02.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.02.2005 , wersja 1
Numer: XXXIX/697/2005, Z dnia: 30.06.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/697/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2005 r.w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/630/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rusocin.
Załączniki:
697.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.06.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.07.2005 , wersja 1
Numer: XL/720/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/720/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
uchwala nr 720.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XXXIX/683/2005, Z dnia: 30.06.2005, Zmieniana: XXXVI/616/2005
Uchwała Nr XXXIX/683/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2005 r.w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/616/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hanuszów.
Załączniki:
683.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.06.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.07.2005 , wersja 1
Numer: XXXVIII/648/2005, Z dnia: 14.06.2005, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXVIII/648/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 czerwca 2005r.w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych na terenie Gminy Nysa w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Załączniki:
648.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.06.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.07.2005 , wersja 1
Numer: XL/709/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała XL/709/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2005 rok w zakresie przeniesień budżetowych
Załączniki:
709.doc
709_1.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XLI/725/2005, Z dnia: 13.09.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/725/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 września 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Długosza, Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie uchwalonego uchwałą Nr XXIX/294/96 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 1996r.
Załączniki:
uchwala nr 725.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.09.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XLV/759/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLV/759/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Załączniki:
759.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.12.2005 , wersja 1
Numer: XLV/758/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  
Uchwała XLV/758/2005 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Załączniki:
758.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.12.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony