2005

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLII/733/2005, Z dnia: 29.09.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/733/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Załączniki:
uchwala nr 733.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XLII/729/2005, Z dnia: 29.09.2005, Zmieniana:  
Uchwała XLII/729/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2005 rok
Załączniki:
729.doc
729_1.doc
729_2.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XLII/734/2005, Z dnia: 29.09.2005, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XLII/734/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2005r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej.
Załączniki:
uchwala nr 734.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XLII/728/2005, Z dnia: 29.09.2005, Zmieniana:  
Uchwała XLII/728/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2005 rok w zakresie przeniesień budżetowych
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XLI/725/2005, Z dnia: 13.09.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/725/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 września 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Długosza, Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie uchwalonego uchwałą Nr XXIX/294/96 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 1996r.
Załączniki:
uchwala nr 725.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.09.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XL/720/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/720/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
uchwala nr 720.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XL/709/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała XL/709/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2005 rok w zakresie przeniesień budżetowych
Załączniki:
709.doc
709_1.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XL/707/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/707/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatko-wania środków przyznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – w formie weksla „in blanco”.
Załączniki:
uchwala nr 707.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XL/715/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/715/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gim-nazjów prowadzonych przez Gminę Nysa za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
Załączniki:
uchwala nr 715.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
Numer: XL/704/2005, Z dnia: 29.08.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/704/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.
Załączniki:
uchwala nr 704.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.08.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.11.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony