Program profilaktyki i wychowawczy

 

R E G U L A M I N   Ś W I E T L I C Y

 

 

1.       Dzieci są przyjmowane do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń

składanych przez rodziców lub opiekunów.

 

2.       W zajęciach świetlicowych uczestniczą :

- wszystkie dzieci z klas I – III, które muszą przebywać w szkole dłużej

  ze   względu na czas pracy rodziców

- wszystkie dzieci dojeżdżające z klas IV – VI

- dzieci z Kopernik na uzasadnioną prośbę rodziców.

 

3.       Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godz. od 11.20 do godz.

14.20

 

4.       Uczniowie przebywający w świetlicy przynoszą ze sobą tornistry i składają je w wyznaczonym miejscu.

 

5.       Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek przebywać po skończonych lekcjach w świetlicy do czasu odjazdu autobusu.

 

6.       Uczeń nie może opuszczać świetlicy bez zgody nauczyciela.

 

7.       Uczeń może wracać do domu pieszo lub rowerem na podstawie pisemnej   zgody rodziców (opiekunów).

 

8.       W czasie posiłków uczniowie zobowiązani są do :

         - przestrzegania bezpieczeństwa i higieny spożycia posiłków

         - sprzątania naczyń po posiłku.

 

9.       W czasie pobytu w pokoju cichej nauki :

         - uczeń za zgodą nauczyciela przystępuje do samodzielnej, cichej pracy.

         - po skończeniu nauki uczeń wraca na świetlicę.

 

10.     Uczniowie muszą szanować wyposażenie świetlicy.

 

11.     Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia.

         

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Barbara Mocko dnia 30.11.2004
Opublikowana przez Barbara Mocko dnia 30.11.2004. Odsłon 825, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 11  prawy
Początek strony