2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: X/173/11, Z dnia: 06.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr X/173/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości położonej w Konradowej.
Załączniki:
x_173_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.09.2011 , wersja 1
Numer: X/157/11, Z dnia: 06.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr X/157/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011r.  w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do „Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice”
Załączniki:
x_157_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.09.2011 , wersja 1
Numer: X/174/11, Z dnia: 06.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr X/174/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” spółka z o.o. w Nysie.Załączniki:
x_174_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.09.2011 , wersja 1
Numer: X/155/11, Z dnia: 06.09.2011, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr X/155/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przyznawania w 2011 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.09.2011 , wersja 1
Numer: X/159/11, Z dnia: 06.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr X/159/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Nysie

Załączniki:
x_159_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.09.2011 , wersja 1
Numer: X/176/11, Z dnia: 06.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr X/176/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej

Załączniki:
x_176_11.docx
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.09.2011 , wersja 1
Numer: X/154/11, Z dnia: 06.09.2011, Zmieniana:  
 Uchwała Nr X/154/11 Rady   Miejskiej  w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Antoniego Hasenbecka na działalność Burmistrza Nysy.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.09.2011 , wersja 1
Numer: X/175/11, Z dnia: 06.09.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr X/175/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia2011r. w sprawie sprzedaży  w drodze przetargowej prawa  własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
x_175_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.09.2011 , wersja 1
Numer: IX/147/2011, Z dnia: 29.06.2011, Zmieniana: IV/30/2011
Uchwała Nr IX/147/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich  wykorzystania.
Załączniki:
ix_147_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 18.07.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.07.2011 , wersja 1
Numer: IX/133/2011, Z dnia: 29.06.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr IX/133/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Załączniki:
ix_133_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 18.07.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.07.2011 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 23  prawy
Początek strony