2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VIII/128/2011, Z dnia: 26.05.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/128/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu wyznaczenia planu aglomeracji „Nysa” na obszarze gmin: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów.
Załączniki:
128_11.rtf
128_11z1.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/117/2011, Z dnia: 26.05.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/117/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Załączniki:
117_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/119/2011, Z dnia: 26.05.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/119/11 Rady Miejskiej w  Nysie z dnia 26 maja 2011 w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Załączniki:
119_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/112/2011, Z dnia: 26.05.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/112/11Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2010 rok.

Załączniki:
112_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/113/2011, Z dnia: 26.05.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/113/11  Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Ziemi Nyskiej".
Załączniki:
113_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/116/2011, Z dnia: 26.05.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/116/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu

Załączniki:
116_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/124/2011, Z dnia: 26.05.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/124/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2011 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/123/2011, Z dnia: 26.05.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2011 r.

Załączniki:
123_11.doc
123_11z1.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/126/2011, Z dnia: 26.05.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/126/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy Nysa.
Załączniki:
126_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.06.2011 , wersja 1
Numer: VIII/125/2011, Z dnia: 26.05.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/125/11  Rady Miejskiej w Nysie  z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nysie  z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.06.2011 , wersja 1
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 23  prawy
Początek strony