2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VII/107/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała  Nr VII/107/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Załączniki:
107_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/105/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/105/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Złotogłowicach.
Załączniki:
105_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/109/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/109/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/783/2010 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nysa na rok 2011.Załączniki:
109_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/97/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/97/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu.
Załączniki:
97_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/100/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/100/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA”  Sp. z o.o. w Nysie
Załączniki:
100_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/95/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/95/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
95_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/102/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/102/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Nysa.

Załączniki:
102_11.docx
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/96/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/96/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu

Załączniki:
96_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/92/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr VII/92/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat,  w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Załączniki:
92_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/104/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/104/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji publicznego Przedszkola w Rusocinie.

Załączniki:
104_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 23  prawy
Początek strony