2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VII/106/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
 Uchwała Nr VII/106/11   Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Nysie.

Załączniki:
106_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/93/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/93/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej

Załączniki:
93_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/98/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/98/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu

Załączniki:
98_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/108/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/108/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/367/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2009 - 2011
Załączniki:
108_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/110/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/110/11  Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia sołectwa Radzikowice do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”.

Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/101/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/101/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2011 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/99/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/99/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” spółka z o.o. w Nysie.

Załączniki:
99_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VII/103/2011, Z dnia: 28.04.2011, Zmieniana:  
 Uchwała Nr VII/103/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  i  klubów dziecięcych.
Załączniki:
103_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.05.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.05.2011 , wersja 1
Numer: VI/59/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu.
Załączniki:
59_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
Numer: VI/67/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/67/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kubice.

Załączniki:
67_11.docx
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.04.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.04.2011 , wersja 1
 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 23  prawy
Początek strony